Zniesienie zakazu kabotażu dla Chorwacji na terenie pozostałych krajów Unii Europejskiej.

Chorwacja po przystąpieniu do Unii Europejskiej w dniu 1 lipca 2013 r. posiadała 2 letni zakaz wykonywania kabotażu na terenie europejskich państw członkowskich. Zakaz wykonywania kabotażu obowiązywał w okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. czyli w tak zwanym okresie przejściowym. Po okresie przejściowym, 19 państw członkowskich, w tym Niemcy zniosły…