Włochy – kabotaż osób również objęty płacą minimalną.

Do tej pory włoskie przepisy regulujące płacę minimalną obejmowały tylko przewozy kabotażowe towarów. Zgodnie z informacją z dnia 20 września 2017 r. zamieszczoną na portalu www.cliclavoro.gov.it, przepisy regulujące płacę minimalną znajdują również zastosowanie do przewozów kabotażowych osób. Kierowca wykonujący na terenie Włoch kabotaż zobowiązany jest do posiadania w pojeździe zgłoszenia oddelegowania (obowiązek zgłoszenia kierowcy wynika…

Anglia – nowe uprawnienia służb kontrolnych.

W Anglii ulegną zmianie zasady karania kierowców. Aktualnie służby kontrolne (The Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA) są uprawnione do nakładania na kierowców kar za: – naruszeniami powstałymi w dniu kontroli, – naruszeniami trwającymi, takimi jak manipulowanie zapisami tachografu. Nowe przepisy pozwolą służbom kontrolującym na ukaranie kierowcy za naruszenia czasu pracy, które powstały w ciągu…

Belgia kolejnym krajem z płacą minimalną.

Początkowo belgijskie Federalne Publiczne Służby ds. Zatrudnienia, Pracy i Dialogu Społecznego stały na stanowisku, że w przypadku transportu międzynarodowego płaca minimalna nie zawsze znajdzie zastosowanie. Wiązało się to z ustaleniem prawa właściwego dla umowy o pracę kierowcy, mając na uwadze możliwość podlegania ubezpieczeniom społecznym w tylko jednym z krajów członkowskich. Belgijskie przepisy miały zatem znaleźć…

Beneluks – u 40% kontrolowanych ciężarówek stwierdzono popełnienie wykroczenia.

W piątek, 15 września 2017 r., służby inspekcji trzech krajów Beneluksu przeprowadzili w różnych miejscach jednoczesne kontrole transportu drogowego. Kontrolerzy belgijskiej służby publicznej Mobilność i Transport, holenderski Inspektorat Ochrony Środowiska i Transportu oraz luksemburscy celnicy skontrolowali ciężarówki w Belgii, Holandii i Wielkim Księstwie Luksemburga. Kontrolerzy przyjeżdżający z innego kraju grupy państw Beneluksu byli również obecni w…