Zaświadczenia A1 – kolejne pozytywne wyroki.

Problem z wydaniem przez ZUS zaświadczeń A1 dla cudzoziemców w dalszym ciągu jest aktualny. Organ rentowy wydaje dla osób spoza Unii Europejskiej decyzję odmowną twierdząc, iż ich centrum interesów życiowych nie znajduje się w Polsce. Przy ustaleniu kieruje się art. 11 rozporządzenia wykonawczego nr 987/2009, który zawiera elementy jakie służą ustaleniu miejsca zamieszkania. Zalicza się…