Jednoosobowy przedsiębiorco – zweryfikuj dane w CEIDG!

Jeśli rozpocząłeś działalność transportową przed rokiem 2012 koniecznie zweryfikuj, czy CEIDG posiada Twój PESEL! Zgodnie z ustawą nowelizującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, każdy przedsiębiorca musi w ciągu 30 miesięcy uzupełnić swoje dane o numer PESEL. Termin ten upływa jutro, czyli 19 maja 2018 r. Jeżeli dokonywałeś jakiejkolwiek zmiany w CEIDG (np. zmiana adresu, dodanie…