Rewolucja w płacy minimalnej – transport międzynarodowy wyłączony! WAŻNE ZMIANY DLA PRZEWOŹNIKÓW PONIŻEJ 3,5 T.

Dzisiaj, tj. 4 czerwca, Komisja Transportu PE głosowała nad Pakietem Mobilności. Najistotniejsze zmiany dla branży transportowej przedstawiają się następująco: Wyłączenie transportu międzynarodowego i tranzytu z płacy minimalnej. Tylko kierowcy wykonujący operacje kabotażowe objęci zostaną płacą minimalną danego kraju. Organizacji czasu pracy w zakresie regularnych odpoczynków tygodniowych. Firmy transportowe będą musiały organizować czas pracy w taki…