, AKTUALIZACJA – Austria wprowadza płacę minimalną od 1 stycznia 2017 r.

AKTUALIZACJA – Austria wprowadza płacę minimalną od 1 stycznia 2017 r.

W związku z pojawiającymi się opiniami na temat stosowania przepisów płacy minimalnej w Austrii, wskazujemy, co następuje.

Zgodnie z treścią § 1 ust. 1 pkt 5 znowelizowanej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz, LSD-BG), spod stosowania tej ustawy wyłączony został tranzyt, o czym informowaliśmy wcześniej. Literalne brzmienie tego przepisu wskazuje na to, że ustawa ma zastosowanie do innych operacji transportowych niż tranzyt. Brzmienie przepisu jest następujące:

Niniejsza ustawa nie ma zastosowania, jeśli pracownik jest delegowany do Austrii wyłącznie w celu wykonania następujących prac na małą skalę i przez krótki okres:
działalność jako pracownik mobilny lub jako członek załogi (§ 4 Rozporządzenia w sprawie załóg statków, Federalny Dziennik Ustaw (BGBI) II Nr 518/2004) w transporcie transgranicznym towarów i osób (sektor transportu), pod warunkiem, że praca jest wykonywana wyłącznie w ramach ruchu tranzytowego, a zwykłe miejsce pracy nie jest zlokalizowane w Austrii.

WPHiI Ambasady RP w Wiedniu nie posiada wiedzy na temat stosowania przedmiotowych przepisów w odniesieniu do branży transportowej. Przedstawiciel Ambasady przyznał, że w Internecie opublikowane zostały interpretacje, że postanowienia cytowanej ustawy znajdują również zastosowanie w odniesieniu do transportu międzynarodowego, jednakże nie jest to oficjalne stanowisko organów austriackich.

Należy przy tym wskazać, że formularz ZKO 3 nie jest przystosowany do zgłoszenia operacji transportowych w transporcie międzynarodowym, a co za tym idzie – w praktyce niemożliwym jest dokonanie zgłoszenia w wymagany, zgodnie z przepisami austriackimi, sposób.

Kancelaria Transportowa KOBEN zwróciła się do Centralnej Jednostki Koordynacyjnej austriackiego Ministerstwa Finansów ds. zwalczania nielegalnego zatrudnienia oraz do austriackiego Ministerstwa Spraw Socjalnych z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień w zakresie stosowania ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego. Z uwagi jednak na wysoce skomplikowany charakter zagadnienia, zapytanie zostało przekazane do działów prawnych wskazanych jednostek i oczekuje na rozpatrzenie.

Wobec powyższego, do czasu otrzymania przez Kancelarię Transportową KOBEN lub opublikowania, w zależności co nastąpi wcześniej, oficjalnego stanowiska przedstawicieli organów austriackich, sugerujemy wstrzymać się z dokonywaniem zgłoszeń międzynarodowych operacji transportowych.

DZIAŁ PRAWNY KANCELARII KOBEN

Radca Prawny Marek KliśKontynuując wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close