W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie i potrzeby naszych Klientów stworzyliśmy pakiety dopasowane do najczęściej wybieranych modeli współpracy.

Oferta cenowa ustalana jest indywidualnie w zależności od potrzeb Klienta.

pakiet SREBRNY: analiza czasu pracy kierowców w oparciu o zapisy na tarczach tachografu, danych z kart kierowców i tachografów cyfrowych.

pakiet ZŁOTY: analiza i rozliczanie czasu pracy kierowców w oparciu o zapisy na tarczach tachografu, danych z kart kierowców i tachografów cyfrowych, bieżąca pomoc w zakresie analizy i rozliczania czasu pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym oraz nadzór nad dokumentacją związaną z kierowcami.

pakiet PLATYNOWY: zawiera wszystkie usługi z pakietu Złotego rozszerzone o usługi przygotowania do kontroli ITD i PIP, wyjaśnienia dot. protokołów kontrolnych, raport z manipulacji, wyliczanie płacy minimalnej niemieckiej MILOG, płacy minimalnej francuskiej LOI MACRON, płacy minimalnej norweskiej  oraz reprezentację podczas kontroli.

pakiet PLATYNOWY +: pełen wachlarz usług Kancelarii Transportowej KOBEN

pakiet INDYWIDUALNY: w pakiecie indywidualnym klient sam decyduje jakie usługi będą świadczone w ramach umowy na rzecz jego firmy.

pakiet OCHRONA: oferta przeznaczona dla Klientów samodzielnie analizujących i rozliczających czas pracy kierowców. Stały nadzór Kancelarii nad prawidłowością przeprowadzanych analiz i rozliczeń, szkolenia kierowców i kadry oraz odwołania i wyjaśnienia pokontrolne to cechy charakterystyczne tego pakietu.

Świadczone przez nas usługi objęte są gwarancją finansową w zakresie polisy OC, co zapewnia naszym Klientom komfort i bezpieczeństwo.

Rozliczanie czasu pracy kierowców

PRAWIDŁOWA DOKUMENTACJA MA OGROMNE ZNACZENIE
W SPORACH Z NIEUCZCIWYMI PRACOWNIKAMI

Pakiety KOBEN

lp. Pakiet/zakres Srebrny Złoty Platynowy Platynowy+ Indywidualny* Ochrona Pakiet UE
1. Dokumentacja kierowców + + + + +
2. Analiza „Tacho” + + + + +
3. Ewidencja czasu pracy + + + +
4. Płaca minimalna + + + +
5. Raport z manipulacji + + +
6. Odwołania po kontroli + + + o
7. Przygotowanie do kontroli ITD i PIP + + + +
8. Reprezentacja przed służbami kontrolnymi + + + +
9. Wyjaśnienia dot. protokołów kontrolnych + + + o
10. Doradztwo prawne + + + + o
11. Wsparcie dla kierowcy + + + o
12. Weryfikacja analiz +
13. Doradztwo w obsłudze oprogramowania +
14. Szkolenia + + + +
15. Lista płac +
16. ZUS +

* W pakiecie indywidualnym Klient sam decyduje jakie usługi będą świadczone w ramach umowy na rzecz jego firmy.

o Nie dotyczy krajów UE, w których wymagane jest powołanie reprezentanta.

OPIS POSZCZEGÓLNYCH USŁUG ZNAJDZIESZ TUTAJ.

Możesz też skorzystać z dodatkowych usług takich jak:

DELEGACJE: kompleksowe rozliczenia delegacji z uwzględnieniem płacy minimalnej. Usługa płatna od sztuki.

OBSŁUGA PROCESOWA: zastępstwo procesowe w przypadku postępowań sądowych. Usługa rozliczana wg stawek minimalnych określonych w przepisach.