Audyt dokumentacji kierowców i przedsiębiorstwa związanej z wykonywaniem przewozów drogowych

  • Sprawdzenie i analiza dokumentów firmy niezbędnych do wykonywania przewozów drogowych

  • Sprawdzenie poprawności prowadzenia dokumentacji pracowniczej kierowców, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji czasu pracy kierowców; uzupełnienie braków

  • Sprawdzenie warunków zatrudniania kierowców pod kątem zgodności z prawem transportowym

  • Przygotowanie regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania lub modyfikacja istniejącego

  • Wskazanie nieprawidłowości i uchybień z zakresu czasu pracy kierowców z określeniem łącznej wysokości kar za poszczególne rodzaje naruszeń wynikających z taryfikatora stosowanego przez służby kontrolne

  • Wskazanie sposobów usunięcia maksymalnie wielu podstaw do nałożenia kary przez organy kontrolne

  • Weryfikacja sposobu ewidencji i kontroli czasu pracy kierowców Klienta, omówienie naruszeń przepisów

  • Udzielenie informacji i konsultacji w zakresie obowiązujących przepisów o czasie pracy kierowców

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami klikając tutaj

audyt-dokumentacji-koben