Austria – kary za odbiór 45h w kabinie.

Austriackie Ministerstwo Spraw Socjalnych potwierdziło, że od czasu wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 561/2006 nigdy nie było dopuszczalne, aby kierowcy na terenie Austrii spędzali w pojeździe okres regularnego odpoczynku tygodniowego.

 [signinlocker id=”18775″]

Jeżeli kierowca spędza tygodniowy okres odpoczynku w kabinie, jest to traktowane jako niewystarczający tygodniowy okres odpoczynku krótszy niż 36 godzin i jest klasyfikowane jako bardzo poważne naruszenie.

Naruszenia przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006 mogą być zgłaszane na mocy prawa austriackiego przez policję drogową na mocy ustawy o pojazdach silnikowych (KFG) lub przez inspekcję pracy na podstawie ustawy o Prawie pracy (AZG).  Obie ustawy przewidują następujące kary administracyjne: • § 134 (1) i (1b) KFG: Naruszenia przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006 podlegają karze grzywny w wysokości do 5 000 EUR, a w przypadku ich nieściągalności karą pozbawienia wolności do sześciu tygodni. W przypadku bardzo poważnego naruszenia, wysokość grzywny nie może wynosić mniej niż 300 euro. • § 28 (5) i (6) AZG: jeżeli naruszenia przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006 zostaną sklasyfikowane jako bardzo poważne naruszenia, pracodawcy zostaną ukarani grzywną w wysokości od 300 do 2 180 EUR, a w przypadku kolejnego takiego wykroczenia od 350 EUR do 3 600 euro.

DZIAŁ PRAWNY

KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN

[/signinlocker]Kontynuując wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close