13 marca br. Izba Gmin odrzuciła wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy (tzw. Twardy Brexit).Za bezumownym wyjściem z Unii Europejskiej głosowało 308 posłów, a przeciwko było 312 posłów. Dzisiaj Izba Gmin powinna zdecydować, czy będzie wnosiła o wydłużenie terminu do opuszczenia Unii Europejskiej.W związku z...

W ostatnim czasie można zauważyć intensywne kontrole płacy minimalnej na terenie Austrii. Organ austriacki - w tym wypadku policja finansowa i starostwo, dokonują kontroli również w przedsiębiorstwie, wzywając polskie firmy transportowe do dostarczenia dokumentacji, potwierdzającej przestrzeganie austriackiej Ustawy o zapobieganiu dumpingowi płacowemu i socjalnemu, zgodnie...

We współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Katowicach – zapraszamy na bezpłatne szkolenie: „Czas pracy kierowców, a wypadki drogowe”, które jest częścią kampanii „Bezpieczni w Drodze”. Szkolenie odbędzie się 21 marca 2019 r., o godzinie 10:00 w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, ul. Owocowa 6A...

Zgodnie z § 1, ust. 1, pozycja 1 niemieckiego Rozporządzenia w sprawie realizacji Ustawy dotyczącej załóg pojazdów mechanicznych (Fahrpersonalverordnung) kierowcy pojazdów, których ciężar całkowity wraz z przyczepą/naczepą wynosi więcej niż 2,8 t, a maksymalnie 3,5 t, zobowiązani są do dokumentowania czasu jazdy, przerw, innego czasu...

Hiszpanie już w ubiegłym roku wprowadzili zakaz odbioru regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie, jednak z uwagi na zawirowania polityczne, oficjalne zmiany ustawy weszły w życie dopiero teraz, 21 lutego 2019 roku. Odbiór regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie kosztować będzie kierowcę 2000 euro. Kontrola obejmować będzie...

Moment wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zbliża się wielkimi krokami. To już 29 marca br., a konkretów nadal brak. Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia, mającego zapobiec przerwaniu połączeń transportowych w razie braku zawarcia umowy z Wielką Brytanią. Czy to uchroni przewoźnika przed negatywnymi konsekwencjami...

Do 24 lutego br. potrwają wzmożone kontrole samochodów ciężarowych oraz autokarów w UE przez TISPOL – Europejską Sieć Policji Ruchu Drogowego. Podobne akcje organizowane są regularnie przy współpracy wydziałów ruchu drogowego Policji poszczególnych państw członkowskich UE. Weryfikacji poddane zostanie przede wszystkim: przestrzeganie norm czasu pracy – czasu...

Niezwykle częstym wykroczeniem dokonywanym przez przewoźników drogowych jest poruszanie się po drogach pojazdem, który jest przeciążony lub którego nacisk na oś został przekroczony. Przyczyn dokonania naruszenia może być wiele, a przewoźnik często nie jest świadomy, że porusza się pojazdem nienormatywnym, bez wymaganego zezwolenia. W przypadku wykonywania...

Wskutek zawartego porozumienia na szczeblu ogólnokrajowym, z dniem 1 stycznia 2019 r. wzrasta francuskie minimalne wynagrodzenie pracowników sektora transportu drogowego osób. Podwyżki wynagrodzeń zostały wprowadzone aneksem nr 111 z dnia 19 grudnia 2018 r. Nowe stawki wynagrodzenia kierowców obowiązujące od 1.01.2019 r. przedstawiają się następująco: PRACOWNICY WYKONUJĄCY PRZEWOZY...

Kontynuując wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close