T: + 48 500 415 527 | 

Author: admin

Zgodnie z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, podpisaną w dniu 1 sierpnia 2017 r. przez Prezydenta RP, opłata za rejestrację oświadczenia pracodawcy o potrzebie zatrudniania cudzoziemców zostanie wprowadzona od 1 stycznia 2018 r. i będzie wynosić 30 zł. W uzasadnieniu nowelizacji zostało...

Holenderska policja zatrzymała grupę złodziei-akrobatów, która specjalizowała się w okradaniu pojazdów ciężarowych w ruchu. Członkowie grupy przestępczej okradali pojazdy, które przewoziły lekkie urządzenia elektroniczne, takie jak smartfony i tablety. W porównaniu do „tradycyjnych” złodziei, ta grupa przestępcza była bardziej wykwalifikowana, a sposób działania wyglądał wprost jak...

Francja usilnie dąży do zaostrzenia przepisów regulujących delegowanie pracowników do innego kraju członkowskiego. W ostatnim wystąpieniu Prezydent Emmanuel Macron zapowiedział, że delegowanie powinno zostać ograniczone z 24 do 12 miesięcy. Po upływie 12 miesięcy, pracownik miałby podlegać systemowi ubezpieczeń w kraju przyjmującym. Jeżeli ta zmiana miała by...

W przypadku zawarcia umowy o pracę z cudzoziemcem posiadającym zezwolenie czasowe i nie wskazania przez strony innego prawa właściwego do zawieranej umowy o pracę, będą miały zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu pracy. Obowiązywał będzie art. 251 Kodeksu pracy, zgodnie z którym okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas...

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w czasie konsultacji społecznych, zaproponowało, aby minimalne wynagrodzenie w 2018 r. wzrosło do wysokości 2.100 zł, a stawka godzinowa do kwoty 13,70 zł. Kwoty te są wyższe od zaproponowanych w czerwcu przez rząd, który wnioskował o podniesienie minimalnego wynagrodzenia do...

Znowelizowana ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów wprowadza nowe środki techniczne służące monitorowaniu przewozu towarów: lokalizator i zewnętrzny system lokalizacji. Na osobach dokonujących przewozu towarów objętych specjalnym opodatkowaniem, w szczególności przewozu paliw płynnych, alkoholu skażonego i suszu tytoniowego zostanie nałożony obowiązek uzupełnienia zgłoszenia przewozu towaru...

W związku ze zmianami w przepisach prawa, powstaną nowe formularze mandatów karnych, które ułatwią zapłacenie mandatu karnego. Wprowadzona zostanie możliwość płatności w sposób bezgotówkowy. Policja zostanie wyposażona w terminale płatnicze, co pozwoli na skorzystanie z nowej formy płatności. DZIAŁ PRAWNY KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN...

W związku z pojawiającymi się informacjami w przedmiocie rzekomego braku obowiązywania zagranicznych przewoźników przepisów regulujących płacę minimalną, Kancelaria Transportowa Koben interweniowała w Ambasadzie RP w Luksemburgu oraz w luksemburskim Ministerstwie Pracy.   Luksemburskie Ministerstwo Pracy potwierdziło, że przepisy dot. płacy minimalnej mają zastosowanie również do przewoźników zagranicznych...

  Przypominamy, że od 1 lipca 2017 r. w Holandii obowiązują nowe stawki płacy minimalnej, które wynoszą:   WIEK 22 i więcej 21 20 19 18 STAWKA GODZINOWA € 9,04 € 7,68 € 6,33 € 4,97 € 4,29   DZIAŁ PRAWNY KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN...

  W tym tygodniu ruszyła kampania kontroli pojazdów ciężarowych, zorganizowana przez TISPOL - międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające policje drogowe z Europy. Kampania potrwa do 30 lipca 2017 r. Przedmiotem kontroli będzie przede wszystkim stan psychofizyczny kierowcy, respektowanie ustanowionych ograniczeń prędkości oraz przestrzeganie przepisów w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych,...

Kontynuując wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close