T: + 48 500 415 527 | 

Author: admin

Przypominamy, że Francja wprowadziła obowiązek posiadania winiet ekologicznych. Winiety zostały wprowadzone w celu ułatwienia rozróżnienia pojazdów z uwagi na ilość i poziom emitowanych przez nie zanieczyszczeń.[signinlocker id="18775"] Winieta jest zaświadczeniem, do której klasy, pod względem emitowanych zanieczyszczeń, pojazd jest zaszeregowany. Mowa tu o tzw. normach EURO (czyli o europejskim...

Główny Inspektor czeskiej Państwowej Inspekcji Pracy poinformował, że przepisy dot. delegowania pracowników, które obowiązują już od 1 kwietnia 2017 r., znajdują również zastosowanie w stosunku do zagranicznych kierowców.[signinlocker id="18775"] W związku z powyższym, kierowca delegowany do pracy na terytorium Czech obowiązany jest posiadać umowę o pracę...

Prefekt francuskiego regionu Auvernia-Ródano-Alpes ogłosił, że dwie firmy hiszpańskie zostały ukarane za naruszenia norm dotyczących przewozów kabotażowych we Francji.[signinlocker id="18775"] Z tytułu rażących i powtarzających się naruszeń przepisów regulujących przewozy kabotażowe (m.in. zasady wykonywania i liczbę dozwolonych operacji) hiszpańskie firmy zostały ukarane zakazem wykonywania operacji kabotażowych...

Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki szuka kolejnych sposobów na wyeliminowanie szarej strefy paliwowej. Proceder handlu nielegalnym paliwem powoduje ogromne straty w budżecie Państwa, stąd kolejny pomysł na ukrócenie nielegalnego obrotu bezakcyzowym paliwem. Minister planuje wprowadzenie surowych kar dla kierowców stosujących w swoich pojazdach nielegalne paliwa,...

Od 25 maja 2017 r. niemieckie prawo przewiduje kary za odbiór regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu. Powstało zatem pytanie, czy odpoczynek 44h należy traktować już jako regularny tygodniowy odpoczynek, czy też nie.[signinlocker id="18775"] Niemiecki BAG potwierdził, że kara 500 e dla kierowcy i 1500 e dla...

Do tej pory włoskie przepisy regulujące płacę minimalną obejmowały tylko przewozy kabotażowe towarów. Zgodnie z informacją z dnia 20 września 2017 r. zamieszczoną na portalu www.cliclavoro.gov.it, przepisy regulujące płacę minimalną znajdują również zastosowanie do przewozów kabotażowych osób.[signinlocker id="18775"] Kierowca wykonujący na terenie Włoch kabotaż zobowiązany jest do...

W Anglii ulegną zmianie zasady karania kierowców. Aktualnie służby kontrolne (The Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA) są uprawnione do nakładania na kierowców kar za: - naruszeniami powstałymi w dniu kontroli,[signinlocker id="18775"] - naruszeniami trwającymi, takimi jak manipulowanie zapisami tachografu. Nowe przepisy pozwolą służbom kontrolującym na ukaranie kierowcy za...

Początkowo belgijskie Federalne Publiczne Służby ds. Zatrudnienia, Pracy i Dialogu Społecznego stały na stanowisku, że w przypadku transportu międzynarodowego płaca minimalna nie zawsze znajdzie zastosowanie. Wiązało się to z ustaleniem prawa właściwego dla umowy o pracę kierowcy, mając na uwadze możliwość podlegania ubezpieczeniom społecznym w tylko...

W piątek, 15 września 2017 r., służby inspekcji trzech krajów Beneluksu przeprowadzili w różnych miejscach jednoczesne kontrole transportu drogowego. Kontrolerzy belgijskiej służby publicznej Mobilność i Transport, holenderski Inspektorat Ochrony Środowiska i Transportu oraz luksemburscy celnicy skontrolowali ciężarówki w Belgii, Holandii i Wielkim Księstwie Luksemburga.[signinlocker id="18775"] Kontrolerzy przyjeżdżający z...

Finlandia wprowadziła przepisy dotyczące delegowania pracowników. Na chwilę obecną, przepisy ustawy Act on Posting Workers 447/2016 znajdują zastosowanie do operacji kabotażowych (wyłączony został tranzyt oraz transport międzynarodowy). Płaca minimalna w Finlandii regulowana jest powszechnie obowiązujące układy zbiorowe.[signinlocker id="18775"] Przewoźnik planujący wykonanie operacji kabotażowej w Finlandii obowiązany jest...

Kontynuując wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close