Austria opublikowała wytyczne dotyczące delegowania pracowników w sektorze transportu.

Wytyczne są dostępne na austriackiej platformie delegowania pracowników http://www.entsendeplattform.at/cms/Z04/Z04_999_15/lsd-bg-aktuelles-zum-transportbereich Opublikowany biuletyn informacyjny dla sektora transportowego ma charakter informacyjny. Zawiera szereg przydatnych informacji dotyczących oddelegowania pracowników branży transportowej. W pierwszej kolejności wskazano, że austriacka płaca minimalna obejmuje: Kabotaż; Ruch docelowy do Austrii dla klienta zewnętrznego (załadunek odbywa się poza granicami Austrii, rozładunek ma miejsce na terytorium…

Austria – okres przejściowy do końca lutego 2017 r.

Austriackie Ministerstwo Spraw Socjalnych poinformowało, że wobec konieczności dostosowania obowiązujących przepisów do branży transportowej, niezbędnym jest wprowadzenie okresu przejściowego, który ma trwać do końca lutego 2017 r. Do tej daty także mają zostać opublikowane oficjalne wytyczne, sporządzone specjalnie dla przewoźników delegujących pracowników do pracy w Austrii. W okresie przejściowym, funkcjonariusze kontrolujący kierowców, jak podaje austriackie…

Francja – diety i ryczałty nie są wliczane do płacy minimalnej.

Francja po raz kolejny potwierdziła, że diety i ryczałty nie są wliczane do płacy minimalnej. Takie stanowisko zdało się być oczywiste od samego początku obowiązywania Loi Macron, mając na względzie dotychczasowe wyroki francuskiego Sądu Kasacyjnego, wydane w sprawach delegowanych pracowników z branży budowlanej. Aktualizacja dotychczas opublikowanych wytycznych wprowadziła jednak pozorne wątpliwości w tym zakresie. Mianowicie,…

Obowiązkowa ewidencja godzin pracy przy umowie zlecenia od 1 stycznia 2017 r. – najnowsze wytyczne PIP.

Nowelizacja ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wprowadziła istotne zmiany dla pracodawców. Począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r. pracodawca, zatrudniający pracowników na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, niezależnie od tego, czy prowadzącą oni działalność gospodarczą, czy też nie (tzw. samozatrudnieni) –  obowiązany jest do ewidencjonowania ich…

Płaca minimalna w Holandii – najnowsze informacje.

WPHI Ambasady RP w Holandii potwierdził, że przepisy dotyczące płacy minimalnej obowiązują w przypadku transportu międzynarodowego oraz kabotażu. Aktualnie, wyjątkowo, obowiązujące przepisy nie są egzekwowane w przypadku tranzytu. Holenderskie Ministerstwo Spraw Socjalnych i Zatrudnienia potwierdziło, że płaca minimalna ma zastosowanie do kabotażu oraz transportu międzynarodowego. Nie ma natomiast zastosowania do tranzytu. „Zbiorowy Układ zbiorowy” tzw.…

Aktualnie obowiązujące stawki wynagrodzenia minimalnego dla branży transportowej we Francji.

Francja potwierdziła, że aktualnie obowiązujące stawki wynagrodzenia minimalnego dla branży transportowej w przypadku transportu towarów wynoszą:

9,76 euro (dla grup: 3bis, 4,5,6) oraz 10 euro (dla grupy 7).

 

Aktualne informacje odnośnie minimalnych stawek znajdują się tutaj. http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Remuneration_minimum_TR_marchandises_personnes_janvier_2017_PL.pdf

DZIAŁ PRAWNY KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN

WAŻNA INFORMACJA. Francja zaktualizowała opublikowane dotychczas wytyczne.

Francja zaktualizowała opublikowane dotychczas wytyczne. Poniżej przedstawiamy najważniejsze uzupełniania: Mając na uwadze, że jakiekolwiek kwoty wypłacane tytułem zwrotu kosztów, takie jak koszty przejazdów, zakwaterowania lub wyżywienia, także jeśli mają one charakter ryczałtowy, nie są wliczane do minimalnego wynagrodzenia, dodatkowo wyjaśniono, że: „W przypadku ogólnego wynagrodzenia ryczałtowego, pracodawca składa na własną odpowiedzialność deklarację określającą część wynagrodzenia…

SIPSI – problemy techniczne.

W związku z pojawiającymi się problemami w funkcjonowaniu systemu SIPSI uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej portalu SIPSI opublikowany został oficjalny komunikat dotyczący błędów w rubryce „Koszty podróży, posiłków oraz zakwaterowania”. Po wygenerowaniu zaświadczenia dochodziło bowiem do sytuacji, że w rubrykach tych zaznaczone pozycje były odmienne od tych, wybranych przez użytkownika. Błąd został wykryty i,…

Austria wprowadza płacę minimalną od 1 stycznia 2017 r. NAJNOWSZE INFORMACJE.

Centralna Jednostka Koordynacyjna austriackiego Ministerstwa Finansów ds. zwalczania nielegalnego zatrudnienia oraz austriackie Ministerstwo Spraw Socjalnych potwierdzają wcześniejszą interpretację Działu Prawnego Kancelarii Transportowej KOBEN, że przepisy znowelizowanej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz,  LSD-BG) znajdują również zastosowanie do transportu międzynarodowego.   Jak informowaliśmy poprzednio, literalne brzmienie ustawy wprost wskazuje, że nie ma…