T: + 48 500 415 527 | 

Author: admin

Holenderska policja zatrzymała grupę złodziei-akrobatów, która specjalizowała się w okradaniu pojazdów ciężarowych w ruchu. Członkowie grupy przestępczej okradali pojazdy, które przewoziły lekkie urządzenia elektroniczne, takie jak smartfony i tablety. W porównaniu do „tradycyjnych” złodziei, ta grupa przestępcza była bardziej wykwalifikowana, a sposób działania wyglądał wprost jak...

Francja usilnie dąży do zaostrzenia przepisów regulujących delegowanie pracowników do innego kraju członkowskiego. W ostatnim wystąpieniu Prezydent Emmanuel Macron zapowiedział, że delegowanie powinno zostać ograniczone z 24 do 12 miesięcy. Po upływie 12 miesięcy, pracownik miałby podlegać systemowi ubezpieczeń w kraju przyjmującym. Jeżeli ta zmiana miała by...

W przypadku zawarcia umowy o pracę z cudzoziemcem posiadającym zezwolenie czasowe i nie wskazania przez strony innego prawa właściwego do zawieranej umowy o pracę, będą miały zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu pracy. Obowiązywał będzie art. 251 Kodeksu pracy, zgodnie z którym okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas...

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w czasie konsultacji społecznych, zaproponowało, aby minimalne wynagrodzenie w 2018 r. wzrosło do wysokości 2.100 zł, a stawka godzinowa do kwoty 13,70 zł.[signinlocker id="18775"] Kwoty te są wyższe od zaproponowanych w czerwcu przez rząd, który wnioskował o podniesienie minimalnego wynagrodzenia...

Znowelizowana ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów wprowadza nowe środki techniczne służące monitorowaniu przewozu towarów: lokalizator i zewnętrzny system lokalizacji.[signinlocker id="18775"] Na osobach dokonujących przewozu towarów objętych specjalnym opodatkowaniem, w szczególności przewozu paliw płynnych, alkoholu skażonego i suszu tytoniowego zostanie nałożony obowiązek uzupełnienia zgłoszenia przewozu...

W związku ze zmianami w przepisach prawa, powstaną nowe formularze mandatów karnych, które ułatwią zapłacenie mandatu karnego. Wprowadzona zostanie możliwość płatności w sposób [signinlocker id="18775"]bezgotówkowy. Policja zostanie wyposażona w terminale płatnicze, co pozwoli na skorzystanie z nowej formy płatności. DZIAŁ PRAWNY KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN [/signinlocker]...

Bielsko-Biała dn. 01.08.2017r.   ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2017/08/1   NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: Kancelaria Transportowa KOBEN Sp. z o.o. Aleja Armii Krajowej 220 43-316 Bielsko-Biała NIP 547-214-65-93   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : Dostawa samochodu osobowego w formie leasingu   WYMAGANIA I OPIS TECHNICZNY Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, spełniającego warunki dopuszczenia do ruchu...

W związku z pojawiającymi się informacjami w przedmiocie rzekomego braku obowiązywania zagranicznych przewoźników przepisów regulujących płacę minimalną, Kancelaria Transportowa Koben interweniowała w Ambasadzie RP w Luksemburgu oraz w luksemburskim Ministerstwie Pracy. [signinlocker id="18775"] Luksemburskie Ministerstwo Pracy potwierdziło, że przepisy dot. płacy minimalnej mają zastosowanie również do przewoźników...

  Przypominamy, że od 1 lipca 2017 r. w Holandii obowiązują nowe stawki płacy minimalnej, które wynoszą: [signinlocker id="18775"] WIEK 22 i więcej 21 20 19 18 STAWKA GODZINOWA € 9,04 € 7,68 € 6,33 € 4,97 € 4,29   DZIAŁ PRAWNY KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN [/signinlocker]...

  W tym tygodniu ruszyła kampania kontroli pojazdów ciężarowych, zorganizowana przez TISPOL - międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające policje drogowe z Europy. Kampania potrwa do 30 lipca 2017 r. Przedmiotem kontroli będzie [signinlocker id="18775"]przede wszystkim stan psychofizyczny kierowcy, respektowanie ustanowionych ograniczeń prędkości oraz przestrzeganie przepisów w zakresie przewozu towarów...

Kontynuując wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close