Kolejne zmiany w prawie pracy od 1 stycznia 2017 r.

W dniu 16 grudnia 2016 r. została uchwalona ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Przedmiotowa ustawa została ogłoszona w dniu 30 grudnia 2016 r., a weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany w obowiązujących przepisach: Zmiany w Kodeksie pracy: Nowy termin na złożenie odwołania…

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ryczałtów opublikowany. Co na to ZUS?

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016 r., sygn. akt K 11/15 został opublikowany w Dzienniku Ustaw z dnia 29 grudnia 2016 r. poz. 2206. Zgodnie z art. 190 ust. 3 Konstytucji, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw (link do wyroku dostępny tutaj http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2206/1).  Wyrok wraz z uzasadnieniem…

AKTUALIZACJA – Austria wprowadza płacę minimalną od 1 stycznia 2017 r.

W związku z pojawiającymi się opiniami na temat stosowania przepisów płacy minimalnej w Austrii, wskazujemy, co następuje. Zgodnie z treścią § 1 ust. 1 pkt 5 znowelizowanej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz, LSD-BG), spod stosowania tej ustawy wyłączony został tranzyt, o czym informowaliśmy wcześniej. Literalne brzmienie tego przepisu wskazuje na…

Zatrudnianie cudzoziemców w 2017 roku część 2.

Dodatkowe obowiązki pracodawcy Na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769) pracodawca ma obowiązek: – żądać od cudzoziemca przedstawienia przed rozpoczęciem pracy ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w szczególności…

Zatrudnianie cudzoziemców w 2017 roku część 1.

W firmach transportowych coraz większym zainteresowaniem cieszy się temat zatrudniania cudzoziemców, w szczególności za naszej wschodniej granicy. O dobrego kierowcę niełatwo, mając na uwadze, że również spora część tej grupy Polaków wyemigrowała w celu poszukiwania lepszych warunków zatrudnienia. Czy przewoźników czekają zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców? W ostatnim kwartale roku 2016 sporo komentowało się prognozowane…

AKTUALIZACJA – Włochy udostępniają system zgłaszania oddelegowania.

Zgodnie z treścią Okólnika nr 3/2016, w przypadku przewozu kabotażowego towarów lub pasażerów, o którym mowa w Rozdziale III  Rozporządzenia (UE) nr 1072/2009 oraz w Rozdziale V Rozporządzenia (UE) nr 1073/2009, biorąc pod uwagę specyfikę powyższych operacji w zakresie których nie jest zawsze możliwe rozróżnienie ani podmiotu pracodawcy-użytkownika, ani dokładnego miejsca wykonywania pracy – stosowne…

Austria wprowadza płacę minimalną od 1 stycznia 2017 r.

Kolejna zmiana w nowym roku, która czeka na przewoźników. Austria znowelizowała ustawę o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz,  LSD-BG). Zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i pociągają za sobą szereg obowiązków, które będzie musiał spełnić przewoźnik wykonujący operacje transportowe na terytorium Austrii. Jak podaje WPHiI Ambasady RP w…

Włochy udostępniają system zgłaszania oddelegowania.

Na stronie internetowej włoskiego Ministerstwa Pracy zamieszczony został komunikat odnośnie do możliwości zgłaszania oddelegowania pracowników do pracy we Włoszech za pośrednictwem portalu internetowego ClicLavoro dostępnego pod adresem: https://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx Więcej informacji na temat oddelegowania zostało opublikowanych na portalu internetowym www.distaccoue.lavoro.gov.it. Informacje dostępne są w języku włoskim oraz angielskim. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania dekretu legislacyjnego 136/2016 w…

W dniu dzisiejszym rząd francuski dokona waloryzacji stawki minimalnej obowiązującej w roku 2017.

Jak zapowiedziała francuska Minister Pracy Myriam El Khomri – minimalna godzinowa stawka wynagrodzenia wyniesie w 2017 roku 9,76 euro brutto (1 480.27 euro brutto miesięcznie), czyli nastąpi wzrost tej stawki o 0,93% (w roku 2016 minimalna stawka godzinowa brutto wynosi 9,67 euro). Francuska Minister Pracy nie odniosła się do waloryzacji wynagrodzenia w sektorze transportowym, niemniej…

Jakie zmiany w prawie czekają przewoźnika w 2017 roku? cz. 5

5. Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego oraz Klasyfikacja poważnych naruszeń przepisów unijnych – zmiany w przepisach regulujących dobrą reputację   Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym jest wynikiem wypełnienia obowiązku utworzenia Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, a także zmian w zakresie przepisów regulujących dobrą reputację, związanych z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2017…