Jakie zmiany w prawie czekają przewoźnika w 2017 roku? cz. 5

5. Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego oraz Klasyfikacja poważnych naruszeń przepisów unijnych – zmiany w przepisach regulujących dobrą reputację   Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym jest wynikiem wypełnienia obowiązku utworzenia Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, a także zmian w zakresie przepisów regulujących dobrą reputację, związanych z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2017…

AKTUALIZACJA: Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym – Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego oraz utrata dobrej reputacji.

W dniu dzisiejszym weszła w życie nowelizacja ustawy o transporcie drogowym. W ramach przypomnienia publikujemy tekst artykułu na ten temat przygotowany przez nasz dział prawny. Zmiana będzie dotyczyła utworzenia Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, a także zmiany w zakresie przepisów regulujących dobrą reputację, związaną z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2017 r.…

Jakie zmiany w prawie czekają przewoźnika w 2017 roku? cz. 4

4. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie obowiązku wypłaty ryczałtów za nocleg   W dniu 24 listopada 2016 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek w przedmiocie zbadania zgodności z Konstytucją przepisów dotyczących zwrotu kosztów za nocleg podczas zagranicznej podróży służbowej kierowcy zatrudnionego w transporcie międzynarodowym. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: 1) art. 21a ustawy z dnia 16 kwietnia…

Jakie zmiany w prawie czekają przewoźnika w 2017 roku? cz. 3

Minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenia Nowelizacja ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wprowadziła istotne zmiany dla pracodawców. Począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r. pracodawca, zatrudniający pracowników na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, niezależnie od tego, czy prowadzącą oni działalność gospodarczą, czy też nie (tzw.…

Bruksela opublikowała plan prac nad zmianą Rozporządzenia 1071/2009 oraz 1072/2009. Zmiany mają dotyczyć m.in. możliwości wykonywania operacji kabotażowych.

Według Komisji Europejskiej, głównymi założeniami prac nad zmianą rozporządzenia 1071/2009 oraz 1072/2009 są: zagwarantowanie kontroli oraz skutecznego stosowania obowiązujących norm w państwach członkowskich, jak również zagwarantowanie jednolitej interpretacji oraz stosowania tych norm. Prace skupiają się przede wszystkim na następujących zagadnieniach: Wprowadzenie minimalnej liczby kontroli w zakresie przestrzegania przepisów regulujących kabotaż, eliminując w ten sposób możliwość…

Hiszpania – kary za nielegalny kabotaż zarówno na przewoźnika jak i załadowcę.

Hiszpania przedstawiła Narodowy Plan Inspekcji dla sektora transportu drogowego w roku 2017. Hiszpańskie Ministerstwo Finansów podkreśliło, że w związku ze spadkiem aktywności gospodarczej spowodowanej kryzysem, wzrosła liczba nieuczciwych praktyk rynkowych. Problem Hiszpanii również polega na tym, że hiszpańscy przewoźnicy przenoszą swoją działalność do innych krajów UE, w poszukiwaniu niższych kosztów działalności. Podobna kontrola była już…

Jakie zmiany w prawie czekają przewoźnika w 2017 roku? Poradnik cz.1

Rok 2016 nie był rokiem łatwym. Dopiero co przewoźnik uporał się z niemieckimi wymogami stawianymi w zakresie zapewnienia płacy minimalnej w przewozie międzynarodowym, dostosował swoją działalność do tych przepisów, zmienił regulaminy wynagradzania, a wszystko po to, by zoptymalizować koszty prowadzonej działalności gospodarczej. A tutaj, jak grom z jasnego nieba, wyłoniła się Francja ze zgoła odmienną…

Czy Niemcy pójdą w ślad za Francją w sprawie 45 godzinnego odpoczynku?

Rząd Federalny Niemiec planuje zmiany dotyczące odbioru 45 godzinnej przerwy. Okres odpoczynku kierowcy został unormowany w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. Rozporządzenie to definiuje „tygodniowy okres odpoczynku” jako tygodniowy okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem i obejmuje „regularny tygodniowy okres odpoczynku” lub „skrócony tygodniowy…

Dodatkowa forma zgłaszania pracowników delegowanych w Niemczech już od stycznia 2017.

W dniu dzisiejszym na stronie Niemieckiego Urzędu Celnego została opublikowana informacja, że zgłoszenie pracownika oddelegowanego do pracy na teren Niemiec będzie możliwa za pomocą strony internetowej. Organ niemiecki utworzył specjalną stronę internetową Meldeportal-Mindestlohn, która ułatwi pracodawcą zgłaszanie swoich pracowników do pracy. Dodatkowo zgłoszenie będzie możliwe też ze strony zoll.de w rubryce „Usługi i Bazy danych”.…