Francja zdeterminowana – podejmuje działania w przedmiocie utworzenia europejskich organów kontroli.

W dniu 21 oraz 22 listopada 2016 r. w Parlamencie Europejskim, Myriam El Khomri, Minister Pracy, oraz Alain Vidal, Sekretarz Stanu ds. Transportu – potwierdzili determinację Francji do walki z obchodzeniem przepisów socjalnych i prawa pracy, szczególnie w sektorze transportowym. Minister Pracy podkreślił, że wszyscy jesteśmy uprawnieni do swobodnego przemieszczania się w obrębie Europy, ale…

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym – Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego oraz utrata dobrej reputacji.

Prezydent podpisał ustawę nowelizującą ustawę o transporcie drogowym. Zmiana będzie dotyczyła utworzenia Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, a także zmiany w zakresie przepisów regulujących dobrą reputację, związaną z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2017 r. Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/40 z dnia 18 marca 2016 r. Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego, będzie…

GITD w nieprawidłowy sposób obliczał terminy na wczytywanie danych.

Główny Inspektor Transportu Drogowego w piśmie z dnia 1 lipca 2016 r., kierowanym do Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego, potwierdził, że w praktyce organów stosowane były odmienne interpretacje pojęcia „dni zarejestrowanej działalności” w odniesieniu do obowiązku wczytywania danych z karty kierowcy oraz tachografu. Organy działały zatem niezgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 581/2010. Art. 1 ust. 3…

Francja – dotychczasowe zaświadczenia o oddelegowaniu pozostają nadal w mocy po 1 stycznia 2017 r.

Jak informowaliśmy wcześniej, przed rozpoczęciem oddelegowania pracownika, począwszy od 1 stycznia 2017 r. przedsiębiorstwo transportowe będzie obowiązane do zarejestrowania zaświadczenia o oddelegowaniu na stronie Ministerstwa Pracy za pomocą platformy SIPSI dostępnej pod adresem https://www.sipsi.travail.gouv.fr (platforma dostępna w języku francuskim oraz angielskim). Przewoźnik obowiązany będzie do stworzenia indywidualnego konta w SIPSI, a następnie będzie mógł generować…

Obowiązkowa ewidencja godzin pracy przy umowie zleceniu od 1 stycznia 2017 r.

Nowelizacja ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wprowadziła istotne zmiany dla pracodawców. Począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r. pracodawca, zatrudniający pracowników na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, niezależnie od tego, czy prowadzącą oni działalność gospodarczą, czy też nie (tzw. samozatrudnieni) – obowiązany będzie do ewidencjonowania ich…

Francja zaczęła nakładać surowe kary na przewoźników.

Michel Delpuech, prefekt regionu Auvernia-Rhône-Alpes, w dniu 7 października 2016 r. ukarał dwie firmy transportowe. Jedna z nich, to polski przewoźnik, który został ukarany za ciężkie i powtarzające się naruszenia przepisów w zakresie kabotażu. Sankcja okazała się bardzo dotkliwa, bowiem przewidywała zakaz wykonywania kabotażu na terytorium Francji przez okres czterech miesięcy. Michel Delpuech podkreślił, że…