T: + 48 500 415 527 | 

Author: admin

Komisja Europejska w dniu 31 maja 2017 r. przyjęła projekt zmian Dyrektywy 96/71/EC dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Projekt zakłada istotne zmiany w międzynarodowym przewozie drogowym. Państwa członkowskie będą miały obowiązek przestrzegania przepisów państwa przyjmującego, regulujących płacę minimalną (dot. minimalnego wymiaru płatnych urlopów rocznych...

Hiszpania, w ubiegłą sobotę, tj. 27 maja 2017 r., implementowała Dyrektywę UE o delegowaniu pracowników. Ustawa w obecnym kształcie zakłada, że zagraniczni pracodawcy, którzy delegują pracowników do pracy na terytorium Hiszpanii poniżej 8 dni – nie podlegają przepisom regulującym płacę minimalną.[signinlocker id="18775"] W przypadku pobytu wynoszącego co...

W Austrii od 1 czerwca 2017 r.  ulegną zmianie dotychczasowe obowiązki wynikające z austriackiej ustawy i zwalczaniu dumpingu i socjalnego (LSD-BG). Jak już wcześniej podawaliśmy, zmianie ulegnie formularz zgłoszeniowy, który zostanie dostosowany do branży transportowej. Największa zmianą będzie możliwość oddelegowania kierowcy do pracy na terytorium...

W dniu 1 lipca 2017 r. we Francji zaczną obowiązywać nowe przepisy, zgodnie z którymi zmianie ulegną m.in. dane wskazywane w zaświadczeniu o oddelegowaniu. Jak podaje francuski ustawodawca, zmiany mają na celu uproszczenie procedury składania zaświadczeń oraz zapewnienia jej przejrzystości. W tym celu, wypełniając zaświadczenie o oddelegowaniu...

Luksemburg dołącza do pozostałych państw członkowskich UE, w których została wprowadzona płaca minimalna dla branży transportowej. Płacą minimalną zostały objęte: transport międzynarodowy oraz kabotaż (tranzyt został wyłączony). Przewoźnik zagraniczny musi wypełnić następujące obowiązki:[signinlocker id="18775"] Dokonać zgłoszenia za pomocą specjalnej platformy dostępnej pod adresem https://guichet.itm.lu/edetach, wskazując dane firmy,...

W dniu dzisiejszym została opublikowana nowelizacja niemieckiej ustawy o kierowcach, zgodnie z którą kierowca nie będzie mógł odebrać regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu lub miejscu nieprzystosowanym do snu.   Nowelizacja wejdzie w życie w dniu jutrzejszym, tj. 25 maja 2017 r. [signinlocker id="18775"] Za nieprzestrzeganie powyższego zakazu będą...

Włoska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Simona Vicari, podczas spotkania w dniu 17 maja 2017 r. zapowiedziała, że zamierza zaostrzyć środki do walki z dumpingiem socjalnym (tzw. Manovrina 2017). [signinlocker id="18775"] Na wzór francuski oraz belgijski ma zostać wprowadzony zakaz odbioru regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu,...

Francja wprowadziła podatek od SIPSI w wysokości 40e za każdego delegowanego pracownika.[signinlocker id="18775"] Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przesłania zaświadczenia o oddelegowaniu. Podatek będzie płatny za pomocą płatności elektronicznej na specjalnie utworzonej w tym celu stronie internetowej. Do czasu wydania rozporządzenia regulującego warunki wdrożenia i funkcjonowania systemu płatności...

W związku z licznymi zapytaniami dot. obowiązku zgłaszania oddelegowania pracowników do pracy na terytorium Austrii na formularzu ZKO-3, informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem austriackiego Ministerstwa Spraw Socjalnych z dnia 28 kwietnia 2017 r., obowiązek wypełnienia i przesyłania formularza ZKO-3 nie został ani zniesiony, ani zawieszony.[signinlocker...

Kontynuując wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close