T: + 48 500 415 527 | 

Author: admin

W firmach transportowych coraz większym zainteresowaniem cieszy się temat zatrudniania cudzoziemców, w szczególności zza naszej wschodniej granicy. O dobrego kierowcę niełatwo, mając na uwadze, że również spora grupa polskich kierowców wyemigrowała w celu poszukiwania lepszych warunków zatrudnienia. Czy przewoźników czekają zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców w 2017 roku?[signinlocker id="18775"] W...

  Przypomnijmy, że w dniu 24 listopada 2016 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności przepisu art. 21a ustawy o czasie pracy kierowców z art. 2 Konstytucji.[signinlocker id="18775"] Wyrok ten spowodował, że sądy zaprzestały uwzględniać roszczenia kierowców o zapłatę ryczałtów za nocleg, a przewoźnicy, którzy zostali zobowiązani do zapłaty ryczałtów...

Ambasada Niemiec w Polsce potwierdziła informację o przyjęciu ustawy nakładającej kary na przewoźników za odbiór 45 godzinnej przerwy w kabinie pojazdu.[signinlocker id="18775"] Obecnie ustawa oczekuje na podpis Prezydenta, a następnie zostanie opublikowana w niemieckim Dzienniku Ustaw. Przewidywana kara za odbiór przerwy w pojeździe będzie wynosiła od 60...

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów została podpisana przez Prezydenta RP.[signinlocker id="18775"] Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, tj. w dniu 18 kwietnia 2017 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących kar za...

GITD określił wartość wysokiego współczynnika ryzyka występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, która dla 2016 r. wynosi co najmniej 20.[signinlocker id="18775"] Określenie wartości wysokiego ryzyka GITD dokonuje corocznie, najpóźniej do dnia 31 marca roku następującego, na podstawie analizy stwierdzonych naruszeń...

W dniu 1 kwietnia 2017 r. wejdzie w  życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych, która zakłada nałożenie na przewoźników dodatkowych obowiązków. Firma transportowa będzie mogła przewozić automaty do gier, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, tylko na zlecenie następujących podmiotów:[signinlocker id="18775"] podmiotu posiadającego koncesję na prowadzenie kasyna...

Ministerstwo Finansów opublikowało informację dot. pakietu przewozowego, w której zwrócono uwagę na kilka najważniejszych kwestii: Przewoźnik jest obowiązany odmówić przyjęcia do przewozu towarów podlegających zgłoszeniu w przypadku nieotrzymania numeru referencyjnego, dokumentu zastępującego zgłoszenie i potwierdzenia przyjęcia dokumentu zastępującego zgłoszenie albo dokumentu wskazującego na przesunięcie międzymagazynowe. Przesyłanie, uzupełnianie...

ZUS O/Płock potwierdził, że jeżeli pracodawca wypłaca pracownikowi ryczałt na nocleg w wysokości nieprzekraczającej kwot wynikających z rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, kwota tego ryczałtu nie podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek...

Zgodnie z dotychczasową praktyką francuskich służb kontroli, zdarzało się, że od kierowcy, a także od przedstawiciela działającego na rzecz przedsiębiorcy żądano przedstawienia formularza A1.[signinlocker id="18775"] Niemniej jednak, od 1 kwietnia 2017 r., na podstawie nowego przepisu art. L. 114-15-1 francuskiego Kodeksu zabezpieczenia społecznego, zamawiający usługę (transportową) będzie...

Ministerstwo Finansów poinformowało, że uruchamia system monitorowania drogowego przewozu towarów.   W dniu 10 marca 2017 r. ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (tzw. pakiet przewozowy) została przekazana Prezydentowi do podpisu i wejdzie w życie 14 dni pod opublikowaniu Dzienniku Ustaw. [signinlocker id="18775"] Ustawa jest wymierzona przeciwko podmiotom,...

Kontynuując wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close