Francja – dotychczasowe zaświadczenia o oddelegowaniu pozostają nadal w mocy po 1 stycznia 2017 r.

Jak informowaliśmy wcześniej, przed rozpoczęciem oddelegowania pracownika, począwszy od 1 stycznia 2017 r. przedsiębiorstwo transportowe będzie obowiązane do zarejestrowania zaświadczenia o oddelegowaniu na stronie Ministerstwa Pracy za pomocą platformy SIPSI dostępnej pod adresem https://www.sipsi.travail.gouv.fr (platforma dostępna w języku francuskim oraz angielskim). Przewoźnik obowiązany będzie do stworzenia indywidualnego konta w SIPSI, a następnie będzie mógł generować…

Obowiązkowa ewidencja godzin pracy przy umowie zleceniu od 1 stycznia 2017 r.

Nowelizacja ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wprowadziła istotne zmiany dla pracodawców. Począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r. pracodawca, zatrudniający pracowników na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, niezależnie od tego, czy prowadzącą oni działalność gospodarczą, czy też nie (tzw. samozatrudnieni) – obowiązany będzie do ewidencjonowania ich…

Francja zaczęła nakładać surowe kary na przewoźników.

Michel Delpuech, prefekt regionu Auvernia-Rhône-Alpes, w dniu 7 października 2016 r. ukarał dwie firmy transportowe. Jedna z nich, to polski przewoźnik, który został ukarany za ciężkie i powtarzające się naruszenia przepisów w zakresie kabotażu. Sankcja okazała się bardzo dotkliwa, bowiem przewidywała zakaz wykonywania kabotażu na terytorium Francji przez okres czterech miesięcy. Michel Delpuech podkreślił, że…

Hiszpania – czy jako kolejna wprowadzi płacę minimalną?

Stowarzyszenie hiszpańskich przewoźników naciska na nowy rząd, aby implementacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie delegowania pracowników uregulowała również trudny rynek transportu międzynarodowego. Głównym motywem działania jest ochrona interesów hiszpańskich przewoźników, którzy konkurują z tańszymi zagranicznymi przewoźnikami. Stowarzyszenie liczy, że nowy rząd niezwłocznie zajmie się sprawą uregulowania transportu…

Włochy – czy tylko kabotaż?

Pomimo ustawowego obowiązku, Włosi w dalszym ciągu nie opublikowali aktu prawnego stanowiącego o sposobach notyfikacji przez zagraniczne przedsiębiorstwa transportowe przewozów kabotażowych, ani informacji dotyczących zasad i warunków zatrudnienia pracowników delegowanych we Włoszech. Niemniej jednak, z uwagi na naciski ze strony włoskich stowarzyszeń transportowych, Włochy rozważają możliwość rozszerzenia stosowania przepisów w zakresie płacy minimalnej również do…

2-dniowe warsztaty z rozliczania czasu pracy kierowców w Hotelu Gołębiewski w Wiśle.

Akademia  KOBEN z doświadczenia wie jak doskonale połączyć edukacje z rozrywką. Zachęcamy Państwa do spotkania się z nami na dwudniowych warsztatach w Wiśle, gdzie prócz wykładów merytorycznych prowadzonych przez Głównego Specjalistę Państwowej Inspekcji Pracy, Radcy Prawnego, oraz ekspertów Kancelarii Transportowej KOBEN, będą mieli Państwo możliwość indywidualnych konsultacji z w/w osobami . 20-21 PAŹDZIERNIK HOTEL GOŁĘBIEWSKI*****…

Polskie i niemieckie związki zawodowe żądają objęcia Milog-iem również tranzyt przez terytorium Niemiec.

W dniach 23-24 września br. w Gdańsku miało miejsce  VII Polsko-Niemieckie Forum Związków Zawodowych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele DGB (przedstawiciele skupiającego około 6 mln członków Niemieckiego Zrzeszenia Związków Zawodowych), OPZZ, Forum ZZ i NSZZ „Solidarność”, którzy rozmawiali między innymi o sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce i Niemczech z perspektywy związków zawodowych. Ważnym punktem podczas spotkania było…