T: + 48 500 415 527 | 

Author: admin

Wytyczne są dostępne na austriackiej platformie delegowania pracowników http://www.entsendeplattform.at/cms/Z04/Z04_999_15/lsd-bg-aktuelles-zum-transportbereich Opublikowany biuletyn informacyjny dla sektora transportowego ma charakter informacyjny. Zawiera szereg przydatnych informacji dotyczących oddelegowania pracowników branży transportowej. W pierwszej kolejności wskazano, że austriacka płaca minimalna obejmuje:[signinlocker id="18775"] Kabotaż; Ruch docelowy do Austrii dla klienta zewnętrznego (załadunek odbywa...

Austriackie Ministerstwo Spraw Socjalnych poinformowało, że wobec konieczności dostosowania obowiązujących przepisów do branży transportowej, niezbędnym jest wprowadzenie okresu przejściowego, który ma trwać do końca lutego 2017 r. Do tej daty[signinlocker id="18775"] także mają zostać opublikowane oficjalne wytyczne, sporządzone specjalnie dla przewoźników delegujących pracowników do pracy w...

Francja po raz kolejny potwierdziła, że diety i ryczałty nie są wliczane do płacy minimalnej. Takie stanowisko zdało się być oczywiste od samego początku obowiązywania Loi Macron, mając na względzie dotychczasowe wyroki francuskiego Sądu Kasacyjnego, wydane w sprawach delegowanych pracowników z branży budowlanej. Aktualizacja dotychczas opublikowanych wytycznych...

WPHI Ambasady RP w Holandii potwierdził, że przepisy dotyczące płacy minimalnej obowiązują w przypadku transportu międzynarodowego oraz kabotażu. Aktualnie, wyjątkowo, obowiązujące przepisy nie są egzekwowane w przypadku tranzytu.[signinlocker id="18775"] Holenderskie Ministerstwo Spraw Socjalnych i Zatrudnienia potwierdziło, że płaca minimalna ma zastosowanie do kabotażu oraz transportu międzynarodowego. Nie...

Francja potwierdziła, że aktualnie obowiązujące stawki wynagrodzenia minimalnego dla branży transportowej w przypadku transportu towarów wynoszą:[signinlocker id="18775"] 9,76 euro (dla grup: 3bis, 4,5,6) oraz 10 euro (dla grupy 7).   Aktualne informacje odnośnie minimalnych stawek znajdują się tutaj. http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Remuneration_minimum_TR_marchandises_personnes_janvier_2017_PL.pdf DZIAŁ PRAWNY KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN[/signinlocker]...

Francja zaktualizowała opublikowane dotychczas wytyczne. Poniżej przedstawiamy najważniejsze uzupełniania: Mając na uwadze, że jakiekolwiek kwoty wypłacane tytułem zwrotu kosztów, takie jak koszty przejazdów, zakwaterowania lub wyżywienia, także jeśli mają one charakter ryczałtowy, nie są wliczane do minimalnego wynagrodzenia, dodatkowo wyjaśniono, że: [signinlocker id="18775"]„W przypadku ogólnego wynagrodzenia ryczałtowego,...

W związku z pojawiającymi się problemami w funkcjonowaniu systemu SIPSI uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej portalu SIPSI opublikowany został oficjalny komunikat dotyczący błędów w rubryce „Koszty podróży, posiłków oraz zakwaterowania”. Po wygenerowaniu zaświadczenia dochodziło bowiem do sytuacji, że w rubrykach tych zaznaczone pozycje były...

Centralna Jednostka Koordynacyjna austriackiego Ministerstwa Finansów ds. zwalczania nielegalnego zatrudnienia oraz austriackie Ministerstwo Spraw Socjalnych potwierdzają wcześniejszą interpretację Działu Prawnego Kancelarii Transportowej KOBEN, że przepisy znowelizowanej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz,  LSD-BG) znajdują również zastosowanie do transportu międzynarodowego.  [signinlocker id="18775"] Jak informowaliśmy...

Zgodnie z dotychczasową praktyką francuskich służb kontroli, zdarzało się, że od kierowcy, a także od przedstawiciela działającego na rzecz przedsiębiorcy żądano przedstawienia formularza A1.[signinlocker id="18775"] Niemniej jednak, od 1 kwietnia 2017 r., na podstawie nowego przepisu art. L. 114-15-1 francuskiego Kodeksu zabezpieczenia społecznego, zamawiający usługę (transportową) będzie...

Kontynuując wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close