Francja odpowiada na pytania, w jakim celu wprowadziła przepisy dotyczące stosowania płacy minimalnej w branży transportowej.

Na stronie internetowej Ministra Środowiska, Energii i Morza zostały opublikowane podstawowe informacje dotyczące stosowania nowych przepisów francuskiego kodeksu pracy  wprowadzonych przez Loi Macron oraz Dekret nr 2016-418. Mimo tego, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca 2016r., nadal pozostaje wiele niewiadomych. Po co to wszystko? Nowe zasady, jak podaje strona francuska, mają trzy zasadnicze…

AKTUALIZACJA. Francja opublikowała ostateczną wersję zaświadczenia o delegowaniu.

W dniu dzisiejszym na stronie internetowej Ministra Środowiska, Energii i Morza została opublikowana ostateczna wersja zaświadczenia o delegowaniu w transporcie drogowym dla pracowników delegowanych na terytorium Francji.   WAŻNA INFORMACJA! Francja opublikowała wzór zaświadczenia o delegowaniu. Francja opublikowała wersje roboczą zaświadczenia o delegowaniu oraz kolejnie informacje związane z wejściem w życie od 1 lipca 2016…

Komisja Europejska vs Francja i Niemcy – postępowanie w związku z Loi Macron i MiLoG.

W oficjalnym komunikacie Komisja Europejska poinformowała o podjęciu działań prawnych w stosunku do Niemiec i Francji w związku z wprowadzonymi przez te kraje przepisami dot. minimalnego wynagrodzenia. Na decyzji zaważyły konsekwencje stosowania tych przepisów w odniesieniu do transportu drogowego. Komisja w pełni popiera zasadę minimalnego wynagrodzenia, jednakże stoi na stanowisku, że stałe objęcie nią wszystkich…

Spotkanie w Brukseli na temat Loi Macron

„Wbrew pokładanym nadziejom na uzyskanie konkretnych informacji o zakresie stosowania przepisów, niezbędnej dokumentacji czy też wysokości i składnikach zaliczanych do wynagrodzenia minimalnego spotkanie znacząco pogłębiło stan niepewności prawnej i poszerzyło zakres wątpliwości co obowiązków prawnych nakładanych na przewoźników.” więcej e-transport

27.05.2016 – BIURO NIECZYNNE

Wszystkim Klientom życzymy słonecznego weekendu, jednocześnie informujemy, że dnia 27.05.2016r. (piątek) biuro Kancelarii Transportowej KOBEN Sp. z o.o. będzie nieczynne.

Od 30.05.2016r. jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach pracy biura, tj. 8:00 – 16:00.

Za utrudnienia przepraszamy.
Zespół Kancelarii Transportowej KOBEN

Kabotaż- kiedy jest legalny?

  Przewóz kabotażowy, czyli krajowy zarobkowy przewóz wykonywany tymczasowo w przyjmującym państwie członkowskim, regulowany jest rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rade (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącym wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych. Uprawnieni do przewozu kabotażowego Uprawnionym do wykonywania przewozu kabotażowego jest każdy przewoźnik zarobkowego drogowego przewozu rzeczy posiadający licencję…

Delegowanie pracowników: „żółta kartka” dla KE. Polska zmobilizowała przeciwników nowych przepisów.

Komisja Europejska potwierdziła, że otrzymała zastrzeżenia od 11 krajów do propozycji dotyczącej delegowania pracowników za granicę. Parlamenty narodowe, głównie z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym z Polski, pokazały Brukseli żółtą kartkę. Zgodnie z procedurą parlamenty narodowe mogą wskazać powody, dla których uważają, że dany projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości. Zasada ta stanowi,…

„45 minut odpoczynku po francusku” AKTUALIZACJA

AKTUALIZACJA: informujemy, że władze francuskie w dniu 15 czerwca br. wydały oficjalne pismo, w którym polecają swoim podwładnym stosowanie się do wytycznej nr 2 KE, a co za tym idzie – kary za przerwy w obsadzie dwuosobowej nie będą już nakładane.   Kancelaria Transportowa KOBEN sugeruje, aby w dalszym ciągu stosować się do francuskiej interpretacji…