T: + 48 500 415 527 | 

Author: admin

W dniu dzisiejszym weszła w życie nowelizacja ustawy o transporcie drogowym. W ramach przypomnienia publikujemy tekst artykułu na ten temat przygotowany przez nasz dział prawny. Zmiana będzie dotyczyła utworzenia Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, a także zmiany w zakresie przepisów regulujących dobrą reputację, związaną z...

4. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie obowiązku wypłaty ryczałtów za nocleg   W dniu 24 listopada 2016 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek w przedmiocie zbadania zgodności z Konstytucją przepisów dotyczących zwrotu kosztów za nocleg podczas zagranicznej podróży służbowej kierowcy zatrudnionego w transporcie międzynarodowym. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:[signinlocker id="18775"] 1)...

Minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenia Nowelizacja ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wprowadziła istotne zmiany dla pracodawców. Począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r. pracodawca, zatrudniający pracowników na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, niezależnie od tego,...

Według Komisji Europejskiej, głównymi założeniami prac nad zmianą rozporządzenia 1071/2009 oraz 1072/2009 są: zagwarantowanie kontroli oraz skutecznego stosowania obowiązujących norm w państwach członkowskich, jak również zagwarantowanie jednolitej interpretacji oraz stosowania tych norm. Prace skupiają się przede wszystkim na następujących zagadnieniach:[signinlocker id="18775"] Wprowadzenie minimalnej liczby kontroli w...

Po Francji przyszedł czas na Włochy. W dniu 22 lipca 2016 r. wszedł w życie włoski dekret 136/2016 z 17 lipca 2016 r. implementujący Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach...

Hiszpania przedstawiła Narodowy Plan Inspekcji dla sektora transportu drogowego w roku 2017. Hiszpańskie Ministerstwo Finansów podkreśliło, że w związku ze spadkiem aktywności gospodarczej spowodowanej kryzysem, wzrosła liczba nieuczciwych praktyk rynkowych. Problem Hiszpanii również polega na tym, że hiszpańscy przewoźnicy przenoszą swoją działalność do innych krajów...

Rok 2016 nie był rokiem łatwym. Dopiero co przewoźnik uporał się z niemieckimi wymogami stawianymi w zakresie zapewnienia płacy minimalnej w przewozie międzynarodowym, dostosował swoją działalność do tych przepisów, zmienił regulaminy wynagradzania, a wszystko po to, by zoptymalizować koszty prowadzonej działalności gospodarczej. A tutaj, jak...

Rząd Federalny Niemiec planuje zmiany dotyczące odbioru 45 godzinnej przerwy. Okres odpoczynku kierowcy został unormowany w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. Rozporządzenie to definiuje „tygodniowy okres odpoczynku” jako tygodniowy okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim...

W dniu dzisiejszym na stronie Niemieckiego Urzędu Celnego została opublikowana informacja, że zgłoszenie pracownika oddelegowanego do pracy na teren Niemiec będzie możliwa za pomocą strony internetowej. Organ niemiecki utworzył specjalną stronę internetową Meldeportal-Mindestlohn, która ułatwi pracodawcą zgłaszanie swoich pracowników do pracy. Dodatkowo zgłoszenie będzie możliwe...

Kontynuując wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close