Nowe rozporządzenie dot. mocowania ładunków wejdzie w życie 28 lutego 2018 r.

Przepisy rozporządzenia znajdą zastosowanie do przewozu ładunku pojazdami kategorii N i O, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.   Przepisy nie znajdą zastosowania do przewozów objętych Umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR).   Pełna treść rozporządzenia dostępna jest…

Obowiązkowa Eurowinieta od 1.01.2026 r. – Pakiet Mobilności pomysłem na finansowanie europejskiej infrastruktury.

Parlament Europejski na posiedzeniu plenarnym w lipcu tego roku zajmie się omawianiem propozycji wprowadzenia na terenie Unii Eurpejskiej Eurowiniety od pojazdów ciężarowych oraz małych pojazdów dostawczych wykonujących przewozy drogowe towarów. Zgodnie z zapowiedziami, obowiązek Eurowiniety miałby być wprowadzony od 1 stycznia 2026 r., a wpływy byłyby przeznaczane na finansowanie infrastruktury drogowej, zarówno jej tworzenie, jak i…

Video relacja z konferencji: Co czeka branżę transportową w 2018 roku? Najważniejsze zmiany dot. Prawa i bezpieczeństwa w transporcie.

15 i 16 stycznia br. w Rawie Mazowieckiej w Hotelu OSSA odbyła się pierwsza konferencja wspólnie organizowana przez portal Etransport.pl oraz Kancelarię Transportową KOBEN. Wydarzenie zostało objęte patronatem Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. W ciągu dwóch dni prawnicy prawa transportowego oraz zaproszeni goście omówili ważne tematy dot. Branży transportowej miedzy innymi: płace minimalne w Europie, najnowsze…

FRANCJA – Organizacja Europejskich Przewoźników Drogowych w walce z nieuczciwą konkurencją.

OTRE (Organizacja Europejskich Przewoźników Drogowych) wystosowała pismo do wszystkich prefektur, DREAL (odpowiednik ITD) i DIRRECTE (Inspekcji Pracy) w całej Francji, aby wyczulić służby kontrolne na konieczność walki z nieuczciwą konkurencją w sektorze drogowego transportu towarów. W piśmie OTRE wyraziła swoje niezadowolenie i irytację oraz dezaprobatę z powodu niedopuszczalnej, jak pisze, sytuacji dumpingu socjalnego wywieranego przez…

FRANCJA – wprowadzenie nakazu zamknięcia działalności jako walka z nielegalnym delegowaniem pracowników.

Obowiązek zgłaszania oddelegowania pracowników w elektronicznym systemie SIPSI, uwidocznił, jak znacznie wzrosła we Francji liczba oddelegowanych pracowników. Na przestrzeni jednego roku odnotowano 46% wzrost.   W 2017 r. zarejestrowano 516 011 pracowników oddelegowanych (z wyłączeniem transportu), w porównaniu do 354 151 w roku 2016. System sprawozdawczości statystycznej uwidocznił jednocześnie, jak wielka może być skala nielegalnych oddelegowań. W związku…

Kolejne zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców.

W dniu 12 lutego 2018r. weszły w życie nowe zmiany dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Dotyczą one przede wszystkim wydawania zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców z uwagi na przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa. Zezwolenie będzie wydawał wojewoda. Jednak aby je uzyskać, wymaganym jest zatrudnienie w tym samym przedsiębiorstwie lub grupie przedsiębiorstwa co najmniej 12 miesięcy – w przypadku kadry…

Praca kierowcy jest pracą w szczególnych warunkach – uchwała SN.

W dniu 31 stycznia 2018r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie zaliczania pracy kierowców samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony jako pracy w szczególnych warunkach. Podstawą złożenia wniosku o rozstrzygnięcie były ujawnione w orzecznictwie rozbieżności dotyczące wykładni przepisów, które  umożliwiają osobom urodzonym po 31 grudnia 1949 r. skorzystanie z uprawnień emerytalnych według regulacji obowiązujących przed datą…

Nowe rozporządzenie dot. mocowania ładunków.

Projekt nowego rozporządzenia dot. mocowania ładunków został skierowany do podpisu Ministra Infrastruktury.   Przepisy rozporządzenia znajdą zastosowanie do przewozu ładunku pojazdami kategorii N i O, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Przepisy nie znajdą zastosowania do przewozów objętych Umową europejską dotyczącą…

Nowe stawki w Austrii.

Od 1 stycznia 2018 r. na terenie Austrii obowiązuje nowy traktat związkowy, który ma zastosowanie do kierowców prowadzących pojazdy do 3,5 t, jak również ponad 3,5 t. Wprowadzenie jednego traktatu ma na celu ułatwienie przedsiębiorcą transportowym prawidłowego zakwalifikowania kierowcy do danej stawki godzinowej.   W 2017 r. na terenie Austrii obowiązywały dwa traktaty związkowe dotyczące:…