Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach.

Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o cudzoziemcach zakłada, iż osoby spoza Unii Europejskiej będą miały możliwość uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa z innego kraju. Na podstawie zezwolenia wydawanego przez wojewodę, cudzoziemiec będzie mógł wykonywać prace na terenie całej UE w ramach danego przedsiębiorstwa. Maksymalny okres przeniesienia będzie wynosił…

ITD będzie służbą mundurową

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało projekt zmiany przepisów ustawy o Inspekcji Transportu Drogowego, zgodnie z którym nastąpi przekształcenie ITD w umundurowaną formację oraz nastąpi powrót do realizacji przez ITD zadań wyłącznie w zakresie kontroli przewozu drogowego. Ponadto projekt ustawy przewiduje ujednolicenie struktur terenowych Inspekcji Transportu Drogowego. Delegatury terenowe Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego zostaną zlikwidowane i…

Portugalia – wysokie kary za przewóz niewłaściwych palet.

Przewoźnik, który w Portugalii przewozi opakowania drewniane nie poddane obróbce fitosanitarnej narażony jest na karę finansową w wysokości od 10 000 do 44 000 euro. Wysokie kary spowodowane są występującym na terytorium Portugalii szkodnikiem. Węgorek sosnowiec jest pasożytem drzew iglastych. Podstawową metodą w zwalczaniu niebezpiecznego szkodnika jest niszczenie drewna pozyskanego z zakażonego drewna lub poddanie go obróbce…

FRANCJA – NOWE STAWKI WYNAGRODZENIA.

Nowe stawki minimalnego wynagrodzenia dla pracowników sektora transportowego we Francji zostały zmienione. Obecnie wynoszą: 9,77 € za godz. – dla kierowcy pojazdów do 3,5 t. 10,06 € za godz. – dla wysoko wykwalifikowanych kierowców pojazdów ciężarowych Dodatek za przepracowane niedziele i święta: 10,07 € (czas pracy do 3 godzin) 23,42 € (czas pracy powyżej 3…

Nowa uchwała Sądu Najwyższego w sprawie ryczałtów.

W dniu 26 października 2017 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygn. akt III PZP 2/17), zgodnie z którą przewoźnik może ustalić wysokość ryczałtu za nocleg poniżej 25% limitu, o którym mowa w § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w…

Płaca minimalna w Czechach.

Czeskie przepisy dot. delegowania pracowników, które obowiązują już od 1 kwietnia 2017 r., znajdują również zastosowanie w sektorze transportu. Dokumenty w pojeździe   Na chwilę obecną najważniejszym obowiązkiem dla zagranicznego przewoźnika jest zapewnienie, aby kierowca posiadał w kabinie pojazdu egzemplarz umowy o pracę przetłumaczony na język czeski.   Zgłoszenie oddelegowania   Zgodnie z przepisem art. 87…

Wielka Brytania wprowadza zakaz odbioru „45” w pojeździe.

W ślad za Francją, Belgią i Niemcami, Wielka Brytania wprowadza zakaz odbioru regularnego tygodniowego odpoczynku w pojeździe od 1 listopada 2017 r. Odbiór 45-godzinnej przerwy będzie karany grzywną w wysokości 300 funtów albo zakazem jazdy do całkowitego odbioru przerwy w miejscu z zapleczem socjalnym. Jak zapowiada angielski ustawodawca, organ kontrolujący może nałożyć karę finansową nawet…

FRANCJA – winiety ekologiczne Crit’Air.

Przypominamy, że Francja wprowadziła obowiązek posiadania winiet ekologicznych. Winiety zostały wprowadzone w celu ułatwienia rozróżnienia pojazdów z uwagi na ilość i poziom emitowanych przez nie zanieczyszczeń. Winieta jest zaświadczeniem, do której klasy, pod względem emitowanych zanieczyszczeń, pojazd jest zaszeregowany. Mowa tu o tzw. normach EURO (czyli o europejskim standardzie emisji spalin). Istnieje 6 kategorii winiet. Winiety ekologiczne,…

Jedziesz do Czech? Zabierz umowę o pracę!

Główny Inspektor czeskiej Państwowej Inspekcji Pracy poinformował, że przepisy dot. delegowania pracowników, które obowiązują już od 1 kwietnia 2017 r., znajdują również zastosowanie w stosunku do zagranicznych kierowców. W związku z powyższym, kierowca delegowany do pracy na terytorium Czech obowiązany jest posiadać umowę o pracę przetłumaczoną na język czeski. Organy inspekcji pracy, w przypadku stwierdzenia…