Komisja Europejska – propozycja zmian w przedmiocie płacy minimalnej w branży transportowej.

Komisja Europejska w dniu 31 maja 2017 r. przyjęła projekt zmian Dyrektywy 96/71/EC dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Projekt zakłada istotne zmiany w międzynarodowym przewozie drogowym. Państwa członkowskie będą miały obowiązek przestrzegania przepisów państwa przyjmującego, regulujących płacę minimalną (dot. minimalnego wymiaru płatnych urlopów rocznych oraz minimalnych stawek płacy, wraz ze stawką za nadgodziny),…

Hiszpania – czy płaca minimalna obejmie również transport międzynarodowy?

Hiszpania, w ubiegłą sobotę, tj. 27 maja 2017 r., implementowała Dyrektywę UE o delegowaniu pracowników. Ustawa w obecnym kształcie zakłada, że zagraniczni pracodawcy, którzy delegują pracowników do pracy na terytorium Hiszpanii poniżej 8 dni – nie podlegają przepisom regulującym płacę minimalną. W przypadku pobytu wynoszącego co najmniej 8 dni – pracodawca musi spełnić szereg obowiązków:…

Austria – istotne zmiany od 1 czerwca 2017 r.

W Austrii od 1 czerwca 2017 r.  ulegną zmianie dotychczasowe obowiązki wynikające z austriackiej ustawy i zwalczaniu dumpingu i socjalnego (LSD-BG). Jak już wcześniej podawaliśmy, zmianie ulegnie formularz zgłoszeniowy, który zostanie dostosowany do branży transportowej. Największa zmianą będzie możliwość oddelegowania kierowcy do pracy na terytorium Austrii na okres 6 miesięcy. Nowy formularz zgłoszeniowy będzie składał…

Francja – zmiany od 1 lipca 2017 r.

W dniu 1 lipca 2017 r. we Francji zaczną obowiązywać nowe przepisy, zgodnie z którymi zmianie ulegną m.in. dane wskazywane w zaświadczeniu o oddelegowaniu. Jak podaje francuski ustawodawca, zmiany mają na celu uproszczenie procedury składania zaświadczeń oraz zapewnienia jej przejrzystości. W tym celu, wypełniając zaświadczenie o oddelegowaniu należy wskazać: nr identyfikacji podatkowej VAT EU przedsiębiorstwa…

Holandia – kary w wysokości 25.000 euro oraz nawet do dwóch lat więzienia za nielegalne urządzenia

Minister Holandii ds. Infrastruktury i Środowiska Melanie Schultz van Haegen wskazała, że manipulacje przy systemach, które anulują zużycie AdBlue w pojazdach ciężarowych będą karane grzywną w wysokości 25.000 euro oraz karą pozbawienia wolności nawet do dwóch lat. Powyższe stanowisko ma na celu przeciwdziałanie ingerencji w system SCR (tzw. selektywnej redukcji katalitycznej) oraz instalacji nielegalnych urządzeń, które…

Płaca minimalna w Luksemburgu.

Luksemburg dołącza do pozostałych państw członkowskich UE, w których została wprowadzona płaca minimalna dla branży transportowej. Płacą minimalną zostały objęte: transport międzynarodowy oraz kabotaż (tranzyt został wyłączony). Przewoźnik zagraniczny musi wypełnić następujące obowiązki: Dokonać zgłoszenia za pomocą specjalnej platformy dostępnej pod adresem https://guichet.itm.lu/edetach, wskazując dane firmy, delegowanego pracownika, przewidywany czas delegowania oraz dane reprezentanta przewoźnika.…

Niemcy od jutra będą karać za odbiór 45h odpoczynku w kabinie pojazdu.

W dniu dzisiejszym została opublikowana nowelizacja niemieckiej ustawy o kierowcach, zgodnie z którą kierowca nie będzie mógł odebrać regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu lub miejscu nieprzystosowanym do snu.   Nowelizacja wejdzie w życie w dniu jutrzejszym, tj. 25 maja 2017 r.   Za nieprzestrzeganie powyższego zakazu będą nakładane kary: na kierowcę – w wysokości…

Włochy planują wprowadzić kary za odbiór odpoczynku w kabinie.

Włoska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Simona Vicari, podczas spotkania w dniu 17 maja 2017 r. zapowiedziała, że zamierza zaostrzyć środki do walki z dumpingiem socjalnym (tzw. Manovrina 2017).   Na wzór francuski oraz belgijski ma zostać wprowadzony zakaz odbioru regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu, pomimo tego, jak podkreśliła Vicari, że zasadność takiego rozwiązania…

PODATEK OD SIPSI

Francja wprowadziła podatek od SIPSI w wysokości 40e za każdego delegowanego pracownika. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przesłania zaświadczenia o oddelegowaniu. Podatek będzie płatny za pomocą płatności elektronicznej na specjalnie utworzonej w tym celu stronie internetowej. Do czasu wydania rozporządzenia regulującego warunki wdrożenia i funkcjonowania systemu płatności elektronicznej, lecz nie później niż do dnia 1…

Austria – zgłaszanie oddelegowania na formularzu ZKO-3

W związku z licznymi zapytaniami dot. obowiązku zgłaszania oddelegowania pracowników do pracy na terytorium Austrii na formularzu ZKO-3, informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem austriackiego Ministerstwa Spraw Socjalnych z dnia 28 kwietnia 2017 r., obowiązek wypełnienia i przesyłania formularza ZKO-3 nie został ani zniesiony, ani zawieszony.   Austriackie Ministerstwo Spraw Socjalnych poinformowało również, że począwszy od…