Austria – zgłaszanie oddelegowania na formularzu ZKO-3

W związku z licznymi zapytaniami dot. obowiązku zgłaszania oddelegowania pracowników do pracy na terytorium Austrii na formularzu ZKO-3, informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem austriackiego Ministerstwa Spraw Socjalnych z dnia 28 kwietnia 2017 r., obowiązek wypełnienia i przesyłania formularza ZKO-3 nie został ani zniesiony, ani zawieszony.   Austriackie Ministerstwo Spraw Socjalnych poinformowało również, że począwszy od…

Zatrudnianie cudzoziemców w 2017 roku

W firmach transportowych coraz większym zainteresowaniem cieszy się temat zatrudniania cudzoziemców, w szczególności zza naszej wschodniej granicy. O dobrego kierowcę niełatwo, mając na uwadze, że również spora grupa polskich kierowców wyemigrowała w celu poszukiwania lepszych warunków zatrudnienia. Czy przewoźników czekają zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców w 2017 roku? W ostatnim kwartale roku 2016 sporo komentowało się prognozowane zmiany dotyczące…

Ryczałty za nocleg po wyroku Trybunału Konstytucyjnego – co na to Sąd Najwyższy?

  Przypomnijmy, że w dniu 24 listopada 2016 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności przepisu art. 21a ustawy o czasie pracy kierowców z art. 2 Konstytucji. Wyrok ten spowodował, że sądy zaprzestały uwzględniać roszczenia kierowców o zapłatę ryczałtów za nocleg, a przewoźnicy, którzy zostali zobowiązani do zapłaty ryczałtów przed dniem wejścia w życie przedmiotowego wyroku – zaczęli…

Niemcy będą karać za odbiór 45h przerwy w pojeździe

Ambasada Niemiec w Polsce potwierdziła informację o przyjęciu ustawy nakładającej kary na przewoźników za odbiór 45 godzinnej przerwy w kabinie pojazdu.

Obecnie ustawa oczekuje na podpis Prezydenta, a następnie zostanie opublikowana w niemieckim Dzienniku Ustaw.

Przewidywana kara za odbiór przerwy w pojeździe będzie wynosiła od 60 do 180 euro za każdą godzinę.

GITD określił wartość wysokiego współczynnika ryzyka dla 2016 r.

GITD określił wartość wysokiego współczynnika ryzyka występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, która dla 2016 r. wynosi co najmniej 20. Określenie wartości wysokiego ryzyka GITD dokonuje corocznie, najpóźniej do dnia 31 marca roku następującego, na podstawie analizy stwierdzonych naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców…

Przewóz automatów do gier po 1 kwietnia 2017 r.

W dniu 1 kwietnia 2017 r. wejdzie w  życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych, która zakłada nałożenie na przewoźników dodatkowych obowiązków. Firma transportowa będzie mogła przewozić automaty do gier, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, tylko na zlecenie następujących podmiotów: podmiotu posiadającego koncesję na prowadzenie kasyna gry, spółki wykonującej monopol państwa w zakresie gier na automatach…

Tzw. pakiet przewozowy – najnowsze informacje

Ministerstwo Finansów opublikowało informację dot. pakietu przewozowego, w której zwrócono uwagę na kilka najważniejszych kwestii: Przewoźnik jest obowiązany odmówić przyjęcia do przewozu towarów podlegających zgłoszeniu w przypadku nieotrzymania numeru referencyjnego, dokumentu zastępującego zgłoszenie i potwierdzenia przyjęcia dokumentu zastępującego zgłoszenie albo dokumentu wskazującego na przesunięcie międzymagazynowe. Przesyłanie, uzupełnianie i aktualizacja zgłoszenia następuje za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych…

ZUS – ryczałty za nocleg nieoskładkowane

ZUS O/Płock potwierdził, że jeżeli pracodawca wypłaca pracownikowi ryczałt na nocleg w wysokości nieprzekraczającej kwot wynikających z rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, kwota tego ryczałtu nie podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne tego pracownika.   Zdaniem ZUS, orzeczenie Trybunału…

Francja – przypominamy o obowiązku posiadania formularza A1.

Zgodnie z dotychczasową praktyką francuskich służb kontroli, zdarzało się, że od kierowcy, a także od przedstawiciela działającego na rzecz przedsiębiorcy żądano przedstawienia formularza A1. Niemniej jednak, od 1 kwietnia 2017 r., na podstawie nowego przepisu art. L. 114-15-1 francuskiego Kodeksu zabezpieczenia społecznego, zamawiający usługę (transportową) będzie zobligowany do weryfikowania posiadania przedmiotowego dokumentu przez delegowanego pracownika, pod…