Przekształcenie umowy w umowę na czas nieokreślony dla cudzoziemca a zezwolenie czasowe

W przypadku zawarcia umowy o pracę z cudzoziemcem posiadającym zezwolenie czasowe i nie wskazania przez strony innego prawa właściwego do zawieranej umowy o pracę, będą miały zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu pracy. Obowiązywał będzie art. 251 Kodeksu pracy, zgodnie z którym okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na…

Płaca minimalna w roku 2018 na poziomie 2.100 zł, a stawka godzinowa – 13,70 zł

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w czasie konsultacji społecznych, zaproponowało, aby minimalne wynagrodzenie w 2018 r. wzrosło do wysokości 2.100 zł, a stawka godzinowa do kwoty 13,70 zł. Kwoty te są wyższe od zaproponowanych w czerwcu przez rząd, który wnioskował o podniesienie minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2.080 zł oraz stawki godzinowej do 13,50 zł.…

System lokalizacji – zmiana ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Znowelizowana ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów wprowadza nowe środki techniczne służące monitorowaniu przewozu towarów: lokalizator i zewnętrzny system lokalizacji. Na osobach dokonujących przewozu towarów objętych specjalnym opodatkowaniem, w szczególności przewozu paliw płynnych, alkoholu skażonego i suszu tytoniowego zostanie nałożony obowiązek uzupełnienia zgłoszenia przewozu towaru o indywidualny numer lokalizatora albo urządzenia zainstalowanego w środku…

Płaca minimalna w Luksemburgu obowiązuje zagranicznych przewoźników

W związku z pojawiającymi się informacjami w przedmiocie rzekomego braku obowiązywania zagranicznych przewoźników przepisów regulujących płacę minimalną, Kancelaria Transportowa Koben interweniowała w Ambasadzie RP w Luksemburgu oraz w luksemburskim Ministerstwie Pracy.   Luksemburskie Ministerstwo Pracy potwierdziło, że przepisy dot. płacy minimalnej mają zastosowanie również do przewoźników zagranicznych wykonujących usługi transportowe na terytorium Luksemburga (transport międzynarodowy…

Wzmożone kontrole pojazdów ciężarowych

  W tym tygodniu ruszyła kampania kontroli pojazdów ciężarowych, zorganizowana przez TISPOL – międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające policje drogowe z Europy. Kampania potrwa do 30 lipca 2017 r. Przedmiotem kontroli będzie przede wszystkim stan psychofizyczny kierowcy, respektowanie ustanowionych ograniczeń prędkości oraz przestrzeganie przepisów w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, jak również pozostałych przepisów krajowych i europejskich. Wyniki…

Luksemburg – zgłaszanie delegowania pracowników

Zgłaszanie delegowania pracowników: 1/ Każde przedsiębiorstwo ma obowiązek zgłaszać Inspekcji Pracy i Górnictwa delegowanie pracowników na terytorium Luksemburga. Płacą minimalną zostały objęte również transport międzynarodowy oraz kabotaż (tranzyt został wyłączony). Obowiązek przekazywania danych Inspekcji Pracy jest ściśle związany ze stosunkiem podporządkowania łączącym  pracownika i pracodawcę (np. umowa o pracę). Jeżeli kierowcą jest właściciel przedsiębiorstwa –…

Hiszpania – automatyczny pobór opłat

Hiszpania rozpoczęła instalację urządzeń do automatycznego poboru opłat na drodze krajowej N-I (E-5) w miejscowości Irun (Kraj Basków, prowincja Gipuzkoa) przy granicy francuskiej. Nowy system umożliwi pobór opłat bez konieczności zatrzymania pojazdu. Opłaty dla pojazdów ciężarowych pow. 3,5 t mają zostać wprowadzone od roku 2018. Przejazd przez Kraj Basków (od Irun do Etzegarate) będzie kosztował…

Włochy – będzie zakaz odbioru 45h w pojeździe?

Włoski związek przewoźników drogowych sprzeciwia się liberalizacji praw przewoźników, polegającej m.in. na wydłużeniu okresu kabotażu oraz jednolitej stawki dla wszystkich przewoźników. Dodatkowo, włoski związek zawodowy w oświadczeniu z dnia 3 lipca 2017 r. podkreślił, że proponowane zmiany dla przewoźników drogowych, które mają zostać wprowadzone w Pakiecie Mobilnym są niezgodne z zasadami bezpieczeństwa. Skrytykowany został również plan…