T: + 48 500 415 527 | 

Belgia – kary za przeciążenie pojazdów.

Belgia – kary za przeciążenie pojazdów.

Kary w belgijskiej Walonii za przeciążenie pojazdów do niskich nie należą. Kary mogą wynosić nawet:

1) 8 dni pozbawienia wolności oraz (lub)* mandat w wysokości od 75 do 75.000 €,  dla osób kierujących pojazdem lub zestawem pojazdów, przy przekroczeniu maksymalnego, dopuszczalnego nacisku na oś lub maksymalnej, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu lub zestawu.

* (kary mogą być nakładane pojedynczo lub łącznie)

2) od 250€ do 4.000 € za przekroczenie maksymalnego, dopuszczalnego nacisku na oś pojazdu lub zestawu pojazdów wynosi

3) od 500 € do 5.000 € za przekroczenie maksymalnej, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu lub zestawu pojazdów

W przypadku pojazdów lub zestawów:

* do 3,5 t., – 20%  poniżej wskazanych stawek,

* od 3,5 do 12 t. – 50% poniżej wskazanych stawek,

* od 12 do 32 t. – 80% poniżej wskazanych stawek.

Poniżej przedstawiamy wyciąg ze znowelizowanego Dekretu walońskiego z dnia 19 marca 2009 r.:

Rozdział III „Wykroczenia”

Art.5

  • 3. Osoby kierujące pojazdem lub zestawem pojazdów, którego nacisk na oś, bez uszczerbku dla zastosowania tolerancji przyrządu służącego do wykonywania pomiarów, przekracza dopuszczalne maksimum, są karane karą pozbawienia wolności na okres od 8 dni do 1 roku oraz mandatem w wysokości od 75 do 75.000 € lub tylko jedną z tych kar.
  • 4. Osoby kierujące pojazdem lub zestawem pojazdów, którego masa całkowita, bez uszczerbku dla zastosowania tolerancji przyrządu służącego do wykonywania pomiarów, przekracza dopuszczalne maksimum, są karane karą pozbawienia wolności na okres od 8 dni do 1 roku oraz mandatem w wysokości od 75 do 75.000 € lub tylko jedną z tych kar.

 

Rozdział V bis „Natychmiastowe wykonanie”

Art.8 bis

  • 1. Policjant, który stwierdza naruszenie przepisów art. 5, może natychmiast pobrać odpowiednią kwotę, za zgodą ukaranego.
  • 3. W przypadku wykroczenia przeciwko przepisom art. 5 §3 -dopuszczalny NACISK NA OŚ- , wysokość pobieranej natychmiastowo kwoty, bez uszczerbku dla zastosowania tolerancji przyrządu służącego do wykonywania pomiarów, wynosi:

1/ 250 € przy przeciążeniu do 5%

2/ 500 € przy przeciążeniu powyżej 5% do 10%

3/ 1.000 € przy przeciążeniu powyżej 10% do 15%

4/ 1.500 € przy przeciążeniu powyżej 15% do 20%

5/ 2.000 € przy przeciążeniu powyżej 20% do 30%

6/ 2.500 € przy przeciążeniu powyżej 30% do 40%

7/ 3.000 € przy przeciążeniu powyżej 40% do 50%

8/ 3.500 € przy przeciążeniu powyżej 50% do 60%

9/ 4.000 € przy przeciążeniu powyżej 60%

 

  • 4 W przypadku wykroczeń przeciwko przepisom art. 5 § 4 -dopuszczalna MASA CAŁKOWITA -, wysokość pobieranej natychmiastowo kwoty, bez uszczerbku dla zastosowania tolerancji przyrządu służącego do wykonywania pomiarów, wynosi:

1/ 500 € przy przeciążeniu maksymalnej dopuszczalnej masy do 10%

2/ 1.000 € przy przeciążeniu maksymalnej dopuszczalnej masy od 10% do 15%

3/ 2.000 € przy przeciążeniu maksymalnej dopuszczalnej masy od 15% do 20%

4/ 3.000 € przy przeciążeniu maksymalnej dopuszczalnej masy powyżej od 20% do 30%

5/ 4.000 € przy przeciążeniu maksymalnej dopuszczalnej masy powyżej od 30% do 40%

6/ 5.000 € przy przeciążeniu maksymalnej dopuszczalnej masy powyżej 40%

 

  • 5. Na zasadzie odstępstwa od §3 i §4, w przypadku pojazdów lub zestawu pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita:

1/ nie przekracza 3,5 t., pobiera się natychmiastowo kwotę stanowiącą 20 % stawek z §3 i 4.

2/ wynosi od 3,5 t do 12 t. pobiera się natychmiastowo kwotę stanowiącą 50 % stawek z §3 i 4.

3/ wynosi od 12 t do 32 t. pobiera się natychmiastowo kwotę stanowiącą 80 % stawek z §3 i 4.

DZIAŁ PRAWNY KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN

 Kontynuując wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close