Belgia kolejnym krajem z płacą minimalną.

Początkowo belgijskie Federalne Publiczne Służby ds. Zatrudnienia, Pracy i Dialogu Społecznego stały na stanowisku, że w przypadku transportu międzynarodowego płaca minimalna nie zawsze znajdzie zastosowanie.

Wiązało się to z ustaleniem prawa właściwego dla umowy o pracę kierowcy, mając na uwadze możliwość podlegania ubezpieczeniom społecznym w tylko jednym z krajów członkowskich.[signinlocker id=”18775″]

Belgijskie przepisy miały zatem znaleźć zastosowanie w przypadku ustalenia, że umowa o pracę kierowcy podlega prawu belgijskiemu.

Ustalenie prawa właściwego sprowadzało się natomiast do odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Z którego kraju kierowca otrzymuje instrukcje oraz polecenia?
 2. W jakim kraju jest organizowana praca kierowcy?
 3. W jakich miejscach transport jest głównie wykonywany?
 4. Gdzie ma miejsce rozładunek towarów?
 5. Gdzie kierowca powinien stawić się przed rozpoczęciem podróży?
 6. Gdzie kierowca kończy podróż?

Jeżeli przeważającą odpowiedzią na postawione pytania była: „Belgia” – zastosowanie miały znaleźć belgijskie przepisy.

Przedstawione wyżej kryteria ustalenia prawa właściwego dla umowy o pracę zostały ustalone na podstawie wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości: z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie C‑29/10 w postępowaniu Heiko Koelzsch przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga oraz z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie C-384/10 w postępowaniu Jan Voogsgeerd przeciwko Navimer SA.

Wydawało się zatem, że Belgia bardzo rozsądnie podeszła do problematyki transportu międzynarodowego i zwalczania dumpingu socjalnego. Niemniej jednak, stanowisko belgijskich służb zostało zrewidowane i aktualnie przyjmuje się, że przepisy regulujące płacę minimalną znajdują również zastosowanie do transportu międzynarodowego (z wyłączeniem tranzytu).

 1. ZGŁASZANIE ODDELEGOWANIA

Obowiązek zgłaszania oddelegowania pracowników dotyczy tylko i wyłącznie operacji kabotażowych.

Transport międzynarodowy nie jest objęty obowiązkiem zgłaszania oddelegowania.

Deklaracje oddelegowania zgłasza się online w systemie LIMOSA.

Firma delegująca obowiązana jest założyć konto na portalu Limosa i za jego pośrednictwem zgłosić oddelegowanie.

W deklaracji zgłasza się każdą operację kabotażową i pracownika, który będzie ją wykonywał.

 1. DOKUMENTY W POJEŹDZIE

Kierowcy oddelegowani do Belgii, muszą posiadać przy sobie:

 • L1 – czyli deklarację oddelegowania (przykładowa deklaracja dostępna jest tutaj)
 • dowód osobisty lub paszport
 • wizę (dla osób niebędących obywatelami UE)
 • druk A1

Dla celów informacyjnych (dla ułatwienia kontroli – nie jest to obowiązek, ale jest zalecane):

 • umowa o pracę
 • „pasek wynagrodzenia”

 

 • REPREZENTANT

Przedsiębiorstwo oddelegowujące, które:

 • nie prowadzi na terenie Belgii działalności gospodarczej (np. oddział),
 • nie deleguje pracowników czasowo do pracy w Belgii,

a zatem przedsiębiorstwo, które deleguje pracowników okazjonalnie i na krótkotrwałe pobyty, NIE MUSI posiadać swojego reprezentanta na terenie Belgii.

Za okazjonalne i krótkotrwałe pobyty, Federalne Publiczne Służby ds. Zatrudnienia, Pracy i Dialogu Społecznego uznają transport międzynarodowy i kabotaż.

 

 1. PŁACA MINIMALNA

Wynagrodzenie minimalne obowiązujące w Belgii w sektorze transportu drogowego:

WYNAGRODZENIE (skala płacy minimalnej) za godzinę brutto w euro.

 

PERSONEL JEŻDŻĄCY                                                           38 h/tydzień (standardowy)              39 h/tydzień i 6 dni płatnych odszkodowania ‘**

System: 5 dni/tydzień                                             

Kierowcy:                             

Kierowca pojazdu o ładowności – 7 ton                                     11,0060                                          10,7240

– ładowność od 7 do 15 ton                                                      11,2535                                          10,9650

– ładowność – powyżej 15 ton                                                  11,6475                                          11,3485

Kierowca ADR (cysterny), pojazdu przegubowego,                    11,3485                                          11,6475

pojazdu chłodni.

Wynagrodzenie za godziny dyspozycyjności:

Kierowca w trakcie szkolenia         99 %                                  10,4900                                         10,2220

Kierowca – 7 ton                           99 %                                  10,8960                                         10,6165

Kierowca od 7 do 15 ton               99 %                                  11,1410                                         10,8555

Pozostałe kategorie                     99 %                                  11,5310                                         11,2350

Prom/pociąg (oprócz wypoczynku regularnego):

Wynagrodzenie za godziny dyspozycyjności:                               90 % zasadniczego wynagrodzenia godzinowego

Czas dyspozycyjności w niedziele/święta:

Wynagrodzenie za godziny dyspozycyjności:                               + 50 %

DODATKI

 • Dodatek RGPT (sanitarny): 1,3920 do każdej godziny

– obowiązkowy w przypadku kierowców

 • Dodatek za pracę w nocy (20h00-06h00):

< do 50 lat                                                                                             1,1565  do każdej godziny

Powyżej 50 lat                                                                                       1,4450  do każdej godziny

3) Dodatek pobytowy (w przypadku spędzania nocy poza domem- w kabinie-):

Duży dodatek pobytowy A (delegacja)                                            36,6810 /24h

Mały dodatek pobytowy B  (delegacja)                                           14,8685

(Mały dodatek, w przypadku pierwszego odpoczynku dziennego, gdy czas pracy jest krótszy niż 8h lub gdy nieobecność w miejscu zamieszkania jest krótsza niż 24 h i chodzi o jeden odpoczynek dzienny)

Do płacy minimalnej należy doliczyć odpowiednie dodatki. Dodatek jest wypłacany pracownikowi jeden raz. Federalne Publiczne Służby ds. Zatrudnienia, Pracy i Dialogu Społecznego stoją na stanowisku, że jeżeli pracownik otrzymuje delegację zagraniczną wg stawek polskich, będzie ona przyjmowana za dodatek pobytowy pod warunkiem jednak, że jej stawka będzie ekwiwalentna do stawki belgijskiej.

4) Dodatek z tytułu wysługi lat za godzinę pracy i dyspozycyjności

Po 1 roku stażu pracy w firmie:         0,0525  EUR

Po 3 latach stażu pracy w firmie:      0,1075  EUR

Po 5 latach stażu pracy w firmie:      0,1625  EUR

Po 8 latach stażu pracy w firmie:      0,2175  EUR

Po 10 latach stażu pracy w firmie:    0,2725  EUR

Po 15 latach stażu pracy w firmie:    0,3275  EUR

Po 20 latach stażu pracy w firmie:    0,3825  EUR

 

 1. KONTROLE i KARY

Kontrole na terenie Belgii mogą przeprowadzać:
* Inspekcja Pracy
* SPF mobilité
* celnicy

 

Kary za nieprzestrzeganie przepisów:

1/ Brak deklaracji Limosa – (wykroczenie bardzo poważne) – 4.800 – 48.000 € (grzywna w postępowaniu karnym);

2/ Naruszenie przepisów o płacy minimalnej – wezwanie do uzupełnienia braków.
Jeżeli braki zostaną uzupełnione, sprawa zostaje zamknięta bez nakładania grzywny.

W przeciwnym razie Inspekcja uzna, że pracodawca utrudnia przeprowadzenie kontroli.
Utrudnianie przeprowadzenia kontroli – (wykroczenie bardzo poważne) – zagrożone jest grzywną w wysokości 4.800 – 48.000 € (grzywna w postępowaniu karnym).

Radca Prawny Marek Kliś

DZIAŁ PRAWNY KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN

 [/signinlocker]Kontynuując wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close