Kabotaż w Finlandii – obowiązek zgłoszenia.

Finlandia wprowadziła przepisy dotyczące delegowania pracowników. Na chwilę obecną, przepisy ustawy Act on Posting Workers 447/2016 znajdują zastosowanie do operacji kabotażowych (wyłączony został tranzyt oraz transport międzynarodowy). Płaca minimalna w Finlandii regulowana jest powszechnie obowiązujące układy zbiorowe. Przewoźnik planujący wykonanie operacji kabotażowej w Finlandii obowiązany jest dokonać stosownego zgłoszenia począwszy od 1 września 2017 r.…

Prywatni kontrolerzy we Francji?

Francuski minister spraw wewnętrznych Gérard Collomb ogłosił projekt ustawy, która ma na celu powierzyć firmom prywatnym uprawnienia kontroli prędkości pojazdów na drogach. Upoważniona firma będzie również przeprowadzać kontrole z nieoznakowanych samochodów wyposażonych w radary mobilne. Powyższe wzbudziło sprzeciw francuskiego Stowarzyszenia kierowców Otre, które uważa, że jest to działanie mające celu wykrywanie większej liczby nawet drobnych…

System lokalizacji – zmiana ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Znowelizowana ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów wprowadza nowe środki techniczne służące monitorowaniu przewozu towarów: lokalizator i zewnętrzny system lokalizacji. Na osobach dokonujących przewozu towarów objętych specjalnym opodatkowaniem, w szczególności przewozu paliw płynnych, alkoholu skażonego i suszu tytoniowego zostanie nałożony obowiązek uzupełnienia zgłoszenia przewozu towaru o indywidualny numer lokalizatora albo urządzenia zainstalowanego w środku…

Wzmożone kontrole pojazdów ciężarowych

  W tym tygodniu ruszyła kampania kontroli pojazdów ciężarowych, zorganizowana przez TISPOL – międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające policje drogowe z Europy. Kampania potrwa do 30 lipca 2017 r. Przedmiotem kontroli będzie przede wszystkim stan psychofizyczny kierowcy, respektowanie ustanowionych ograniczeń prędkości oraz przestrzeganie przepisów w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, jak również pozostałych przepisów krajowych i europejskich. Wyniki…

Tzw. pakiet przewozowy – najnowsze informacje

Ministerstwo Finansów opublikowało informację dot. pakietu przewozowego, w której zwrócono uwagę na kilka najważniejszych kwestii: Przewoźnik jest obowiązany odmówić przyjęcia do przewozu towarów podlegających zgłoszeniu w przypadku nieotrzymania numeru referencyjnego, dokumentu zastępującego zgłoszenie i potwierdzenia przyjęcia dokumentu zastępującego zgłoszenie albo dokumentu wskazującego na przesunięcie międzymagazynowe. Przesyłanie, uzupełnianie i aktualizacja zgłoszenia następuje za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych…

ZUS – ryczałty za nocleg nieoskładkowane

ZUS O/Płock potwierdził, że jeżeli pracodawca wypłaca pracownikowi ryczałt na nocleg w wysokości nieprzekraczającej kwot wynikających z rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, kwota tego ryczałtu nie podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne tego pracownika.   Zdaniem ZUS, orzeczenie Trybunału…

Monitorowanie drogowego przewozu towarów – tzw. pakiet przewozowy.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że uruchamia system monitorowania drogowego przewozu towarów.   W dniu 10 marca 2017 r. ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (tzw. pakiet przewozowy) została przekazana Prezydentowi do podpisu i wejdzie w życie 14 dni pod opublikowaniu Dzienniku Ustaw.   Ustawa jest wymierzona przeciwko podmiotom, które nielegalnie handlują m.in. paliwami płynnymi, olejami…