PROWADZENIE AKT OSOBOWYCH Od 2019 r. pracodawca może prowadzić i przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w postaci papierowej lub elektronicznej. Z elektronicznym przechowywaniem dokumentacji wiąże się obowiązek uwierzytelniania zeskanowanych dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną czyli potwierdzenia zgodności cyfrowego...

Kierowcy i załoga ponadgabarytowych pojazdów ciężarowych lub zespołów pojazdów muszą władać językiem niemieckim. Decyzja ta została podjęta przez Trybunał Administracyjny w Mannheim i przychyliło się do niej również miasto Friedrichshafen. Do pozwoleń na transport panadgabarytowy o ponadwymiarowej długości, szerokości i ciężarze, dodano obowiązek znajomości języka niemieckiego przez...

Jak ogłosił w poniedziałek Główny Urząd Celny w Koblencji, Służby Celne (FKS) przeprowadzają w dniach 11 i 12 września 2018 r. ogólnokrajową kontrolę dotyczącą płacy minimalnej. [signinlocker id="18775"] Dzięki tej akcji organ niemiecki chce sprawdzić, czy pracodawcy płacą swoim pracownikom przysługującą im płacę minimalną, wynoszącą obecnie 8,84...

Przedsiębiorcy zagraniczni, którzy wykonują międzynarodowy transport osób, są zobowiązani do zgłoszenia tego faktu do Urzędu Skarbowego w Oranienburgu. [signinlocker id="18775"] Niemiecki urząd wyjaśnia, że opodatkowanie dotyczy zarówno przewozów osób w ramach usług okazjonalnych, jak i regularnych. Stawka podatku wynosi zasadniczo 19%. Zgodnie z § 18 ust. 1 UStG przedsiębiorca...

Niemcy planują dwuetapowy wzrost płacy minimalnej, która od 1 stycznia 2019 r. ma wynosić 9,19 euro, a od 1 stycznia 2020 r. – 9,35 euro. [signinlocker id="18775"] Komisja ds. płacy minimalnej głosowała w tej sprawie jednogłośnie. Nowe stawki muszą jeszcze zostać oficjalnie wdrożone na podstawie stosownego rozporządzenia rządu...

W dniu dzisiejszym niemiecki parlament będzie głosował nad waloryzacją płacy minimalnej. [signinlocker id="18775"] Zgodnie z obowiązującym prawem niemieckim, płaca minimalna wzrasta co dwa lata. Ostatni wzrost płacy minimalnej miał miejsce 1 stycznia 2017, z kwoty 8,50 euro na 8,77 euro, czyli o 4,8%. Zgodnie z planowanymi zmianami, płaca...

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wyroku Sądu Finansowego Berlin-Brandenburgia, jakoby kontrola MiLoG w przedsiębiorstwie u zagranicznego przedsiębiorcy była niedopuszczalna, Kancelaria Transportowa KOBEN zwróciła się do niemieckiego Urzędu Celnego o zajęcie oficjalnego stanowiska w tej sprawie. Poniżej przedstawiamy tłumaczenie otrzymanej odpowiedzi: [signinlocker id="18775"] „(…) w decyzji Sądu Finansowego...

W związku z licznymi zapytaniami, uprzejmie informujemy, że sposób obliczania minimalnej płacy niemieckiej nie uległ zmian. W dalszym ciągu do płacy minimalnej będzie można zaliczyć diety, pomniejszone o tzw. minimum socjalne. [signinlocker id="18775"] Szczegółowe zasady obliczania płacy minimalnej przedstawiamy poniżej: Obliczanie i wypłata płacy minimalnej Minimalna płaca to wynagrodzenie brutto,...

Od 25 maja 2017 r. niemieckie prawo przewiduje kary za odbiór regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu. Powstało zatem pytanie, czy odpoczynek 44h należy traktować już jako regularny tygodniowy odpoczynek, czy też nie.[signinlocker id="18775"] Niemiecki BAG potwierdził, że kara 500 e dla kierowcy i 1500 e dla...

Kontynuując wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close