Niemcy – obliczanie minimalnej płacy bez zmian.

W związku z licznymi zapytaniami, uprzejmie informujemy, że sposób obliczania minimalnej płacy niemieckiej nie uległ zmian. W dalszym ciągu do płacy minimalnej będzie można zaliczyć diety, pomniejszone o tzw. minimum socjalne. Szczegółowe zasady obliczania płacy minimalnej przedstawiamy poniżej: Obliczanie i wypłata płacy minimalnej Minimalna płaca to wynagrodzenie brutto, którą należy obliczyć i wypłacić jako świadczenie…

BAG – kara za odbiór odpoczynku w kabinie, tylko jeśli odpoczynek trwał co najmniej 45h.

Niemiecki BAG potwierdził, że kara 500 e dla kierowcy i 1500 e dla przedsiębiorstwa będzie nakładana tylko i wyłącznie w przypadku, gdy kierowca odebrał regularny tygodniowy odpoczynek w kabinie pojazdu trwający co najmniej 45h. Odpoczynek trwający mniej niż 45h nie będzie uznany za regularny tygodniowy odpoczynek w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 561/2006, a co za…

Niemcy będą karać za odbiór 45h przerwy w pojeździe

Ambasada Niemiec w Polsce potwierdziła informację o przyjęciu ustawy nakładającej kary na przewoźników za odbiór 45 godzinnej przerwy w kabinie pojazdu.

Obecnie ustawa oczekuje na podpis Prezydenta, a następnie zostanie opublikowana w niemieckim Dzienniku Ustaw.

Przewidywana kara za odbiór przerwy w pojeździe będzie wynosiła od 60 do 180 euro za każdą godzinę.

Niemcy – regularny tygodniowy odpoczynek poza kabiną.

  Debata w Niemczech nad zaostrzeniem przepisów dot. odbioru regularnego tygodniowego odpoczynku poza kabiną nadal trwa. Jak informowaliśmy poprzednio, Parlament Niemiecki miał podjąć decyzję w tym zakresie na sesji w dniu 26 stycznia 2017 r., co jednak nie nastąpiło. Burzliwa dyskusja związana jest z propozycją Rady Federalnej, która chce zaostrzyć przepisy i nakazać odbiór 45 godzinnego…

Belgia – płaca minimalna w transporcie międzynarodowym.

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Brukseli poinformował, że belgijskie Federalne Publiczne Służby ds. Zatrudnienia, Pracy i Dialogu Społecznego przedstawiły swoje stanowisko odnośnie do stosowania przepisów regulujących płacę minimalną w branży transportowej. Najważniejsze założenia zakładają, że płaca minimalna znajdzie zastosowanie w przypadku ustalenia, że prawem właściwym dla umowy o pracę jest prawo belgijskie.…

Czy Niemcy pójdą w ślad za Francją w sprawie 45 godzinnego odpoczynku?

Rząd Federalny Niemiec planuje zmiany dotyczące odbioru 45 godzinnej przerwy. Okres odpoczynku kierowcy został unormowany w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. Rozporządzenie to definiuje „tygodniowy okres odpoczynku” jako tygodniowy okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem i obejmuje „regularny tygodniowy okres odpoczynku” lub „skrócony tygodniowy…

Komisja Europejska vs Francja i Niemcy – postępowanie w związku z Loi Macron i MiLoG.

W oficjalnym komunikacie Komisja Europejska poinformowała o podjęciu działań prawnych w stosunku do Niemiec i Francji w związku z wprowadzonymi przez te kraje przepisami dot. minimalnego wynagrodzenia. Na decyzji zaważyły konsekwencje stosowania tych przepisów w odniesieniu do transportu drogowego. Komisja w pełni popiera zasadę minimalnego wynagrodzenia, jednakże stoi na stanowisku, że stałe objęcie nią wszystkich…

Do MiLoG można wliczać diety i ryczałty za nocleg

  Dobrą wiadomość dla polskich przewoźników opublikował portal 40ton.pl, który informuje że Niemiecki Urząd Celny podczas kontroli przestrzegania przepisów MiLoG do wynagrodzenia zaliczył również diety i dodatki za nocleg. Jedynym problemem staje się odpowiednie przeliczenie kwot dodatków. Przypominamy, że we wrześniu 2015r. miały miejsce masowe kontrole niemieckich służb celnych. W celu poprawnego oraz korzystnego naliczenia dodatków…

MiLoG – wyjaśnienia strony niemieckiej

Vivamus ullamcorper leo risus, non vehicula odio. In consectetur viverra ante, eget vulputate magna id, ultrices in felis. Suspendisse potenti. Donec venenatis, eros scelerisque volutpat fringilla, mi diam varius ligula, in eleifend lectus est fermentum lorem. Duis volutpat sollicitudin ante ac hendrerit.