Francja chce zaostrzenia przepisów dot. delegowania pracowników.

Francja usilnie dąży do zaostrzenia przepisów regulujących delegowanie pracowników do innego kraju członkowskiego. W ostatnim wystąpieniu Prezydent Emmanuel Macron zapowiedział, że delegowanie powinno zostać ograniczone z 24 do 12 miesięcy. Po upływie 12 miesięcy, pracownik miałby podlegać systemowi ubezpieczeń w kraju przyjmującym. Jeżeli ta zmiana miała by dotyczyć również wprost branży transportowej, byłby to cios…

System lokalizacji – zmiana ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Znowelizowana ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów wprowadza nowe środki techniczne służące monitorowaniu przewozu towarów: lokalizator i zewnętrzny system lokalizacji. Na osobach dokonujących przewozu towarów objętych specjalnym opodatkowaniem, w szczególności przewozu paliw płynnych, alkoholu skażonego i suszu tytoniowego zostanie nałożony obowiązek uzupełnienia zgłoszenia przewozu towaru o indywidualny numer lokalizatora albo urządzenia zainstalowanego w środku…

Płaca minimalna w Luksemburgu obowiązuje zagranicznych przewoźników

W związku z pojawiającymi się informacjami w przedmiocie rzekomego braku obowiązywania zagranicznych przewoźników przepisów regulujących płacę minimalną, Kancelaria Transportowa Koben interweniowała w Ambasadzie RP w Luksemburgu oraz w luksemburskim Ministerstwie Pracy.   Luksemburskie Ministerstwo Pracy potwierdziło, że przepisy dot. płacy minimalnej mają zastosowanie również do przewoźników zagranicznych wykonujących usługi transportowe na terytorium Luksemburga (transport międzynarodowy…

Luksemburg – zgłaszanie delegowania pracowników

Zgłaszanie delegowania pracowników: 1/ Każde przedsiębiorstwo ma obowiązek zgłaszać Inspekcji Pracy i Górnictwa delegowanie pracowników na terytorium Luksemburga. Płacą minimalną zostały objęte również transport międzynarodowy oraz kabotaż (tranzyt został wyłączony). Obowiązek przekazywania danych Inspekcji Pracy jest ściśle związany ze stosunkiem podporządkowania łączącym  pracownika i pracodawcę (np. umowa o pracę). Jeżeli kierowcą jest właściciel przedsiębiorstwa –…

Wykaz towarów podlegających kontroli w ramach tzw. pakietu przewozowego.

Poniżej przedstawiamy wykaz kodów PKWiU oraz CN podlegających kontroli w ramach systemu monitorowania drogowego przewozu towarów, na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Zwracamy uwagę na kilka istotnych wyjaśnień Krajowej Administracji Skarbowej: Beton gotowy do wylania jest klasyfikowany pod kod 3824. Z…

Belgia – kary za przeciążenie pojazdu.

Nowy belgijski katalog kar przewiduje karę więzienia od 8 dni do roku za przeciążenie pojazdu. Belgijska Federacja Drogowego Transportu towarowego i logistyki UPTR wystosowała odwołanie do belgijskiego Trybunału Konstytucyjnego przeciwko nowemu katalogowi kar w regionie Walonii na południu Belgii. Wprowadzona regulacja po raz pierwszy przewiduje karę pozbawienia wolności dla kierowcy. Belgijska Federacja UPTR podkreśla, że…

Włochy – najnowsze zmiany.

Parlament włoski zatwierdził nowy Dekret 50/2017, zwany Manovrina. Dekret wejdzie w życie zaraz po opublikowaniu go w Dzienniku Ustaw. Nowy dekret przewiduje zmiany w  sektorze transportowym, które mają na celu walkę z nielegalnym kabotażem, wykonywanym przez zagranicznych przewoźników. Kierowca wykonujący na terenie Włoch kabotaż zobowiązany jest do posiadania w pojeździe zgłoszenia oddelegowania (obowiązek zgłoszenia kierowcy…

Włochy – zmiany dot. płacy minimalnej

Włoska Izba Deputowanych przedstawiła Senatowi propozycję zmian dekretu nr 136 z dnia 17 lipca 2016 r. regulującego obowiązki zagranicznych pracodawców delegujących pracowników do pracy na terytorium Włoch. Nadal płacy minimalnej będzie podlegał tylko kabotaż. Proponowane zmiany zakładają m.in.: Możliwość zgłoszenia oddelegowanego kierowcy na okres 3 miesięcy (aktualnie należy zgłaszać każdą operację kabotażową).    2. Obowiązek…