nowy_banner_koben_fundusze

Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnej usługi „SmartKOBEN” dla branży transportowej opartej na autorskim systemie z wykorzystaniem urządzeń nowej generacji.

Celem projektu jest opracowanie kompleksowej usługi „SmartKOBEN” dla branży transportowej, która pozwoli szybciej i efektywniej pobierać dane niezbędne do prawidłowego rozliczenia czasu pracy kierowców. „SmartKOBEN” opiera się na zastosowaniu zintegrowanego systemu informatycznego – integratora  umożliwiającego pobieranie danych z elektronicznych urządzeń tj. tachografu oraz karty kierowcy bez względu na to w jakim miejscu znajduje się pojazd.

Rezultatem projektu będzie system „SmartKOBEN”, który umożliwi m.in.:

  • zdalny przesył danych z pojazdu oraz stały, nieograniczony dostęp do danych,
  • weryfikację informacji na temat aktywności kierowcy (długość czasu jazdy, odbieranie wymaganych odpoczynków),
  • weryfikacja czasu pracy na terytorium danego państwa w zakresie przepisów płac minimalnych,
  • terminowe przygotowanie wymaganej dokumentacji dla polskich oraz zagranicznych służb kontrolnych.

 

Czas trwania projektu: 01.11.2017 r. – 31.10.2018 r.

Wartość projektu:  1 119 592,97 zł

Wartość dofinansowania: 848 373,11 zł