FRANCJA – wysokie kary za nieuprawnioną ingerencję w tachograf (modyfikacja oprogramowania).

Pod koniec marca podczas rutynowej kontroli polskiego przewoźnika przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Ministerstwa Transportu (DREAL) w rejonie Center-Val Loire, funkcjonariusze odkryli, że doszło do modyfikacji oprogramowania cyfrowego tachografu, wskutek czego podczas nagrywania okresu odpoczynku kierowcy, pojazd mógł się poruszać.

[signinlocker id=”18775″]

Do wykrycia oszustwa doszło w wyniku porównania faktycznego kilometrowego  przebiegu pojazdu z zarejestrowanymi przez tachograf danymi.

W celu lepszego poznania przyczyn i skuteczniejszego wykrywania tego typu oszustw, na żądanie służb Ministerstwa Transportu tachograf i jego oprogramowanie zostaną poddane technicznej ekspertyzie.

Polskie przedsiębiorstwo transportowe zostało zobligowane do wpłacenia kaucji w wysokości 4 500 € na poczet kary jaka zostanie orzeczona przez Sąd za popełnienie tego przestępstwa.

Oprócz tego, pojazd został unieruchomiony do czasu usunięcia nieprawidłowości, co wiązało się z dodatkowymi kosztami w wysokości 3 320 €. W tym konkretnym przypadku unieruchomienie pojazdu wyposażonego w zmanipulowany tachograf trwało 5 dni.

Wobec wykrycia tak wyrafinowanego oszustwa, Organizacja Europejskich Przewoźników Drogowych (OTRE) skierowała pismo do Ministra Transportu, Elisabeth Borne, z prośbą o przedstawienie ministrom wszystkich państw członkowskich UE podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej w Brukseli, kwestii niedozwolonej ingerencji w oprogramowanie cyfrowych tachografów i zwrócenie uwagi na zmasowane oszustwa polegające na fałszowaniu zarejestrowanych przez tachograf danych, a co za tym idzie konieczność przeprowadzania częstszych i ukierunkowanych kontroli.

DZIAŁ PRAWNY

KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN

[/signinlocker]Kontynuując wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close