Istotne zmiany w ustawie o transporcie drogowym.

Rada Ministrów przyjęła projekt Ministra Infrastruktury dotyczący zmiany ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma na celu eliminowanie nieuczciwej konkurencji pomiędzy przewoźnikami, zapewnienie większej ochrony rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją ze strony przewoźników będących spoza Unii Europejskiej oraz lepszy nadzór nad rynkiem usług przewozowych w Polsce.

[signinlocker id=”18775″]

Projekt nowelizacji zakłada w szczególności zmianę taryfikatora naruszeń – wzrośnie maksymalna wysokość kary dla osoby zarządzającej transportem do kwoty 5000 zł oraz kara dla przedsiębiorcy nakładana podczas kontroli drogowej, do kwoty 15 000 zł. Taryfikator będzie zawierał kategoryzację naruszeń zgodnie z którą będą poważne naruszenia (PN), bardzo poważne naruszenia (BPN) i najpoważniejsze naruszenia (NN).  Zmiany będą również obejmowały ustawę o przewozie towarów niebezpiecznych. Ponadto projekt doprecyzowuje obowiązujące przepisy dotyczące kontroli w zakresie przestrzegania obowiązków i warunków przewozu drogowego.

Przedmiotowe zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów prawa krajowego do postanowień rozporządzenia Komisji (UE) nr 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, cofnięcia licencji i zawieszenia wydawania nowych wypisów, oraz zmieniającego załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Ponadto zmiany wynikają również z wprowadzenia zasad ustanawiających dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym.

Zgodnie z treścią projektu, większość przepisów ma wejść w życie już 1 czerwca 2018r.

Projekt nowelizacji dostępny jest tutaj.

Nowy taryfikator dostępny jest tutaj.

radca prawny Marek Kliś

DZIAŁ PRAWNY

KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN

[/signinlocker]Kontynuując wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close