Kiedy stosować zmienioną ustawę o transporcie drogowym w okresie przejściowym?

W związku z wejściem w życie w dniu 3 września br., istotnych zmian w ustawie o transporcie drogowym należy wskazać, kiedy przepisy nowej ustawy będą obowiązywały w okresie przejściowym.

[signinlocker id=”18775″]

Zgodnie z treścią ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, do czynów popełnionych przed dniem wejścia w życie ustawy, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy zmienianej – dot. kierowców, stosuje się przepisy dotychczasowej.

Zatem, jeśli czyn popełniono przed 3 września br., a kontrola miała miejsce po tej dacie, przepisy „nowej ustawy” w stosunku do kierowcy,  będą stosowane. Podobna sytuacja ma miejsce, w przypadku osób zarządzających transportem.

Natomiast, w przypadku kar zawartych w załączniku nr 3 zmienianej ustawy – dot. przedsiębiorców, organ nie stosuje nowych przepisów, jeżeli czyn powstał i został ujawniony przed  3 września br.

Tym samym kara na podstawie „starych przepisów” może być nałożona tylko wtedy, jeżeli kontrola w sprawie tego naruszenia miała miejsce przed wejściem w życie nowych przepisów.

Niemniej jednak, jeśli postępowanie administracyjne zostało wszczęte po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, a naruszenie lub naruszenia powstały przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i zostały ujawnione po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy nowe, chyba że przepisy dotychczasowe są względniejsze dla strony.

radca prawny Marek Kliś

DZIAŁ PRAWNY

KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN

[/signinlocker]

Tags:


Kontynuując wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close