Kolejne zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców.

W dniu 12 lutego 2018r. weszły w życie nowe zmiany dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Dotyczą one przede wszystkim wydawania zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców z uwagi na przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa. Zezwolenie będzie wydawał wojewoda. Jednak aby je uzyskać, wymaganym jest zatrudnienie w tym samym przedsiębiorstwie lub grupie przedsiębiorstwa co najmniej 12 miesięcy – w przypadku kadry kierowniczej i specjalistów oraz 6 miesięcy –  w przypadku pracowników odbywających staż.

[signinlocker id=”18775″]

Nowe przepisy wprowadzają również dodatkowe wymogi dla osób starających się o pobyt stały w Polsce. Zgodnie z ich treścią, takie osoby muszą znać język co najmniej na poziomie średnio zaawansowanym.

Dodatkowo ustawa wprowadza rozwiązania, które umożliwia udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemca, który chce wykonywać pracę w zawodzie pożądanym dla polskiej gospodarki. Zawody te zostaną określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki.

Więcej: http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/wchodza-w-zycie-zmiany-w-przepisach-dot-cudzoziemcow

DZIAŁ PRAWNY

KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN

[/signinlocker]Kontynuując wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close