Legalizacja kar za 45-h odpoczynek w kabinie. - Koben

Facebook