Również w tym roku, będzie obowiązywał kierowców pojazdów ciężarowych poruszających się po Niemczech, zakaz jazdy w miesiącach letnich. Samochody ciężarowe o masie całkowitej powyżej 7,5 tony i ciężarówki z przyczepami do przewozu towarów (również puste przejazdy), obowiązuje w soboty od 1 lipca do 31 sierpnia...

Zgodnie z § 1, ust. 1, pozycja 1 niemieckiego Rozporządzenia w sprawie realizacji Ustawy dotyczącej załóg pojazdów mechanicznych (Fahrpersonalverordnung) kierowcy pojazdów, których ciężar całkowity wraz z przyczepą/naczepą wynosi więcej niż 2,8 t, a maksymalnie 3,5 t, zobowiązani są do dokumentowania czasu jazdy, przerw, innego czasu...

PROWADZENIE AKT OSOBOWYCH Od 2019 r. pracodawca może prowadzić i przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w postaci papierowej lub elektronicznej. Z elektronicznym przechowywaniem dokumentacji wiąże się obowiązek uwierzytelniania zeskanowanych dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną czyli potwierdzenia zgodności cyfrowego...

Kierowcy i załoga ponadgabarytowych pojazdów ciężarowych lub zespołów pojazdów muszą władać językiem niemieckim. Decyzja ta została podjęta przez Trybunał Administracyjny w Mannheim i przychyliło się do niej również miasto Friedrichshafen. Do pozwoleń na transport panadgabarytowy o ponadwymiarowej długości, szerokości i ciężarze, dodano obowiązek znajomości języka niemieckiego przez...

Jak ogłosił w poniedziałek Główny Urząd Celny w Koblencji, Służby Celne (FKS) przeprowadzają w dniach 11 i 12 września 2018 r. ogólnokrajową kontrolę dotyczącą płacy minimalnej.   Dzięki tej akcji organ niemiecki chce sprawdzić, czy pracodawcy płacą swoim pracownikom przysługującą im płacę minimalną, wynoszącą obecnie 8,84 euro...

Przedsiębiorcy zagraniczni, którzy wykonują międzynarodowy transport osób, są zobowiązani do zgłoszenia tego faktu do Urzędu Skarbowego w Oranienburgu. Niemiecki urząd wyjaśnia, że opodatkowanie dotyczy zarówno przewozów osób w ramach usług okazjonalnych, jak i regularnych. Stawka podatku wynosi zasadniczo 19%. Zgodnie z § 18 ust. 1 UStG przedsiębiorca ma...

Niemcy planują dwuetapowy wzrost płacy minimalnej, która od 1 stycznia 2019 r. ma wynosić 9,19 euro, a od 1 stycznia 2020 r. – 9,35 euro. Komisja ds. płacy minimalnej głosowała w tej sprawie jednogłośnie. Nowe stawki muszą jeszcze zostać oficjalnie wdrożone na podstawie stosownego rozporządzenia rządu federalnego. DZIAŁ...

Kontynuując wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close