T: + 48 500 415 527 | 

Obowiązki pracodawcy w 2018 r.

Obowiązki pracodawcy w 2018 r.

Jak już wielokrotnie wspominaliśmy, od stycznia 2018r. wzrośnie płaca minimalna i będzie ona wynosić 2100 zł (podwyżka o 100 zł w porównaniu z 2017 rokiem). W praktyce pracodawca wypłaci nie tylko wyższe wynagrodzenie pracownikowi, bowiem z płacą minimalną  wzrosną też świadczenia z nią powiązane (odprawa z tytułu zwolnień grupowych, dodatek za pracę w nocy).

Ponadto, jeśli pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenia, to podwyższeniu ulegnie także minimalna stawka godzinowa. Jest ona bowiem powiązana z płacą minimalną, więc od 2018 roku wzrośnie do 13,70 zł, czyli o 0,70 gr więcej niż obecnie.

W związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia wzrosną również składki do ZUS-u.

Zaś od 2019 roku  ( a nie od 2018 roku, jak wcześniej zakładano) zostanie skrócony z 50 do 10 lat okres przechowywania przez pracodawcę dokumentacji osobowej i płacowej pracowników oraz zleceniobiorców, zatrudnionych od dnia 1 stycznia 2019 r. W przypadku pracowników zatrudnionych po 31 grudnia 1998 r. a przed 1 stycznia 2019 r., zasadą będzie przechowywanie dokumentacji przez okres 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Pracodawca będzie dobrowolnie mógł skrócić ten okres do 10 lat, jeśli złoży w ZUS oświadczenie o zamiarze przekazywania raportów także dla tych pracowników. Nowe przepisy nie obejmą pracowników zatrudnionych przed dniem 1 stycznia 1999 r.

Dodatkowo, jeśli pracodawca zdecyduje się formę elektroniczną dokumentacji, nie będzie już musiał przechowywać papierowej – będą one teraz wywoływały takie same skutki prawne, także na gruncie ubezpieczeń społecznych. Elektroniczna forma dokumentacji będzie wymagała opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.

DZIAŁ PRAWNY

KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBENBądź na bieżąco z przepisami w transporcie

Odbierz 10% zniżki na swoje pierwsze szkolenie organizowane przez Kancelarię Transportową KOBEN

Kontynuując wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close