Obowiązkowa Eurowinieta od 1.01.2026 r. – Pakiet Mobilności pomysłem na finansowanie europejskiej infrastruktury.

Parlament Europejski na posiedzeniu plenarnym w lipcu tego roku zajmie się omawianiem propozycji wprowadzenia na terenie Unii Eurpejskiej Eurowiniety od pojazdów ciężarowych oraz małych pojazdów dostawczych wykonujących przewozy drogowe towarów.

Zgodnie z zapowiedziami, obowiązek Eurowiniety miałby być wprowadzony od 1 stycznia 2026 r., a wpływy byłyby przeznaczane na finansowanie infrastruktury drogowej, zarówno jej tworzenie, jak i poprawę.

[signinlocker id=”18775″]

Francuska europoseł Christine Revault d’Allonnes-Bonnefoy, w ramach Pakietu Mobilności, przedstawiła Parlamentowi Europejskiemu swój raport w sprawie wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego zmiany dyrektywy o eurowinietach.

Przedstawione w raporcie propozycje dotyczą:

  • wprowadzenia od dnia 1 stycznia 2026 roku Euro-opłaty w wysokości uzależnionej od przejechanego odcinka drogi od wszystkich pojazdów ciężarowych oraz małych samochodów dostawczych wykonujących przewozy drogowe towarów,
  • wprowadzenia możliwości stosowania opłat (z tytułu kosztów zewnętrznych) na sieciach nieobjętych obowiązkiem uiszczania Euro-opłaty strukturalnej. Opłata ta byłaby zróżnicowana ze względu na poziom zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy,

Christine Revault d’Allonnes-Bonnefoy popiera również propozycję utworzenia Europejskiej Agencji Transportu Lądowego, która byłaby odpowiedzialna za monitorowanie skutecznego wdrażania przepisów nowej dyrektywy, i która byłaby również wyposażona w kompetencje podejmowania działania w przypadku zakłócenia sprawnego funkcjonowania wewnętrznego rynku transportu drogowego.

Jak można zauważyć, Pakiet Mobilności, będący przedmiotem dyskusji w Parlamencie Europejskim, coraz bardziej rozszerza spektrum swojego oddziaływania. Oprócz walki z dumpingiem socjalnym, będzie również źródłem finansowania infrastruktury europejskiej.

DZIAŁ PRAWNY

KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN

[/signinlocker]Kontynuując wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close