Kancelaria Transportowa KOBEN pomaga przewoźnikom na wszystkich etapach postępowania, rozpoczynając od przeprowadzonej na drodze kontroli. W przypadku stwierdzenia ewentualnych naruszeń i wszczęcia postępowania administracyjnego przygotowujemy wyjaśnienia, a na dalszym etapie postępowania również odwołania. Zaś w sytuacji otrzymania niezadowalających Państwa decyzji, zajmujemy się także sporządzaniem skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego czy też, gdy istnieją uzasadnione podstawy, skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Nasz Dział Prawny przygotuje dla Państwa wyjaśnienia, odwołania oraz skargi do WSA dotyczące nałożonych kar m.in. w przedmiocie:

 • jazdy bez karty
 • braku wymaganych dokumentów w trakcie kontroli
 • używania tej samej karty kierowcy przez kilku kierowców
 • nierejestrowania za pomocą cyfrowego urządzenia rejestrującego na karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi
 • niezgłoszenia w wymaganym terminie zmian danych dotyczących rodzaju i liczby pojazdów samochodowych które były wykorzystywane do wykonywania transportu drogowego
 • przeładowania pojazdów

 

Świadczymy pomoc prawną nie tylko w zakresie postępowań prowadzonych przez organy polskie, ale również przez organy innych państw.

 

Należy pamiętać, aby skutecznie wszcząć procedurę administracyjną w innym kraju UE należy odmówić przyjęcia mandatu i żądaną przez funkcjonariusza kwotę wpłacić tytułem kaucji. W przeciwnym wypadku organ może odmówić wszczęcia postępowania administracyjnego, bowiem wyrażenie zgody na przyjęcie mandatu, co do zasady, pozbawia możliwości odwołania się od niego.

 

Najczęstsze postępowania zagraniczne:

 1. Anglia – kary za nielegalnych cudzoziemców w pojeździe – tego typu postępowania, w celu uniknięcia kary lub jej zminimalizowania, wymagają wdrożenia odpowiedniej procedury w przedsiębiorstwie oraz przedstawienia argumentacji przemawiającej za słusznością anulowania nałożonej kary.
 2. Austria – kary za brak kodu 95 w prawie jazdy kierowców spoza UE, pomimo iż Federalne Ministerstwo Transportu, Innowacji i Technologii Republiki Austrii oficjalnie poinformowało, że z tego tytułu kary nie będę nakładane.
 3. Hiszpania – kary za brak licencji transportowej dla pojazdów poniżej 3,5 tony – zdarza się, że Hiszpanie nakładają tego typu kary, pomimo ich ewidentnej sprzeczności z ustawodawstwem europejskim. Niemniej jednak procedura odzyskania zapłaconego mandatu wbrew pozorom nie jest taka łatwa.
 4. Węgry – kary za zdjęcia z fotoradaru oraz za jazdę inną, niż wyznaczona na potwierdzeniu opłaty za autostradę trasą przejazdu. Postępowanie z węgierskimi organami administracji nastręcza wielu problemów przewoźnikom, mimo iż niejednokrotnie nałożone mandaty są niesłuszne.
 5. Czechy – w sytuacji niesłusznie pobranej kaucji, wnosimy skuteczne sprzeciwy od nakazu, zaś w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego – składamy wyjaśnienia jednocześnie żądając zwrotu pobranej kaucji.

 

Zapraszamy do skorzystania z fachowej pomocy!

slider-koben-4-min

Zadaj pytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP

Ulica

Nr budynku

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy