Odwołania od nałożonych kar przez ITD, PIP, SG, IC

Otrzymałeś protokół kontroli?

Stwierdzono naruszenia?

Zostałeś skontrolowany przez służby kontrolne?

NIE BÓJ SIĘ ODWOŁAĆ.

W większości przypadków kary nałożone są „na wyrost”. Oddaj sprawę w nasze ręce! Nie oddawaj części swojego zysku urzędnikom!

Świadczymy usługi w zakresie pomocy w przygotowywaniu wyjaśnień i odwoływaniu się od decyzji administracyjnych nałożonych przez instytucje kontrolne takie jak:

  • Inspekcja Transportu Drogowego,
  • Państwowa Inspekcja Pracy
  • Straż Graniczna
  • Izby Celne
  • Policja

Największe szanse na minimalizację kary lub odstąpienie od niej są na etapie postępowania administracyjnego. W większości przypadków mamy rację!

Skontaktuj się z nami! Pomożemy! – wypełnij formularz kontaktowy

KOBEN-ODWOLANIA