, Płaca minimalna w Holandii – najnowsze informacje.

Płaca minimalna w Holandii – najnowsze informacje.

WPHI Ambasady RP w Holandii potwierdził, że przepisy dotyczące płacy minimalnej obowiązują w przypadku transportu międzynarodowego oraz kabotażu.

Aktualnie, wyjątkowo, obowiązujące przepisy nie są egzekwowane w przypadku tranzytu.

Holenderskie Ministerstwo Spraw Socjalnych i Zatrudnienia potwierdziło, że płaca minimalna ma zastosowanie do kabotażu oraz transportu międzynarodowego. Nie ma natomiast zastosowania do tranzytu. „Zbiorowy Układ zbiorowy” tzw. CAO dla branży transportowej – transport towarów, jak poinformował związek zawody FNV Transport en Logistiek, począwszy od 01.01.2017 r., ma zastosowanie tylko i wyłącznie do holenderskich przewoźników (nie ma zastosowanie do przewoźników zagranicznych).

CAO – zbiorowe układy pracy negocjowane są na okresy od 1 do kilku lat przez reprezentację pracowników i związki pracodawców z danej branży/sektora. Te CAO, które zostały opublikowane w dzienniku urzędowym stają się powszechnie obowiązujące dla całego sektora, a nie tylko dla stron porozumienia, które je wynegocjowały. Zazwyczaj przepisy CAO nakładają dodatkowe obowiązki na pracodawców w kwestiach wynagrodzenia, urlopu, funduszu emerytalnego.

W związku z powyższym pracodawcy są zobowiązani wypłacać godzinową stawkę  zgodnie z ogólnie obowiązująca płacą minimalną w Holandii.

Na chwilę obecną brak jest wytycznych odnośnie prowadzenia ewentualnej ewidencji czasu pracy pracownika na terenie Holandii, wobec czego, jak poinformował WPHI Ambasady RP w Holandii, ewidencja czasu pracy powinna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce.

Godzinowa stawka minimalna jest zróżnicowana na czas pracy i wiek kierowców, zgodnie z poniższą tabelą:

Pełen etat liczba

godzin w tygodniu

23 i więcej
22 21 20 19 18 17 16 15
36 godzin na tydzień € 9,95 € 8,46 € 7,22 € 6,12 € 5,23 € 4,53 € 3,93 € 3,44 € 2,99
38 godzin na tydzień € 9,43 € 8,01 € 6,84 € 5,80 € 4,95 € 4,29 € 3,73 € 3,73 € 2,83
40 godzin na tydzień € 8,96 € 7,61 € 6,49 € 5,51 € 4,70 € 4,08 € 3,54 € 3,54 € 2,69

 

*prawo holenderskie nie określa liczby godzin pełnego etatu – zazwyczaj w umowach wskazuje się: 36, 38 albo 40 godzin

Dodatkowym obowiązkiem przewoźnika zagranicznego jest wymóg posiadania przedstawiciela. Jak podaje WPHI Ambasady RP w Holandii, wobec braku oficjalnych wytycznych zaleca się, aby kierowca w trakcie kontroli był w stanie wskazać imię, nazwisko, numer telefonu oraz e-mail osoby, która będzie pełniła taką funkcję. Osoba ta może zostać wyznaczona spośród pracowników przedsiębiorstwa, musi jednak władać językiem angielskim.

Obowiązek zgłoszenia oddelegowania najprawdopodobniej zostanie wprowadzony od 1 stycznia 2018 r., w zależności od zaawansowania prac nad teleinformatycznym systemem zgłaszania pracowników oraz jego wdrożenia.

Powyższa informacja została opracowania dzięki pomocy i uprzejmości WPHI Ambasady RP w Hadze.

DZIAŁ PRAWNY KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBENKontynuując wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close