W dniu 22 lipca 2016 r. wszedł w życie włoski dekret 136/2016 z 17 lipca 2016 r. implementujący Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

 

Aktualnie dekret ma zastosowanie tylko i wyłącznie do kabotażu. Nie ma zastosowania do transportu międzynarodowego oraz tranzytu.

 

Obowiązek zgłoszenie oddelegowania pracownika

Przedsiębiorstwo, które deleguje pracowników do pracy we Włoszech, jest zobowiązane do przekazania stosownej informacji do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie delegowania i notyfikowania każdej zmiany w ciągu pięciu dni.

 

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

  1. a) dane identyfikacyjne przedsiębiorstwa delegującego;
  2. b) liczbę i ogólne informacje o pracowników delegowanych;
  3. c) datę rozpoczęcia, czas zakończenia i czas trwania delegowania;
  4. d) miejsce wykonania świadczenia usług;
  5. e) dane identyfikacyjne podmiotu przyjmującego;
  6. f) rodzaj usługi;
  7. g) dane identyfikacyjne i adres przedstawiciela we Włoszech;
  8. h) ogólne informacje dotyczące przedstawiciela przedsiębiorstwa ds. dialogu społecznego.
  9. i) numer zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej, o ile zezwolenie jest wymagane przez ustawodawstwo państwa, w którym siedzibę ma przedsiębiorca.

 

Obecnie w branży transportowej zgłoszenia dokonuje się za pomocą formularza, który należy wysłać na adres Cabotaggio.DistaccoUE@lavoro.gov.it

 

Stawka minimalna we Włoszech uregulowana jest w układach zbiorowych dla poszczególnych zawodów.

W przypadku transportu towarów wynosi:

– 9,55e dla kierowców zaszeregowanych do grupy 3 (1.605,04e)

(kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników i przyczep o dmc poniżej 80 kwintali (8t); operatorzy dźwigów samojezdnych o dmc poniżej 20 t;)

– 9,78e dla kierowców zaszeregowanych do grupy 3S (1.642,37e)

(kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników i przyczep o dmc większej niż 80 kwintali (8t); samochodów ciężarowych o dmc przekraczającej 20 kwintali (2t) wyposażonych w żurawie; kierowcy zajmujący się wyjątkowo transportem; operatorzy dźwigów samojezdnych o dmc pow. 20 t)

 

Przedstawiciel we Włoszech

Przedstawiciel we Włoszech odpowiedzialny jest za wysyłanie i odbieranie aktów i dokumentów. Jeżeli przedstawiciel nie zostanie wyznaczony, za siedzibę przedsiębiorstwa delegującego pracowników uważana jest siedziba lub miejsce zamieszkania usługobiorcy.

W okresie delegowania i do dwóch lat po jej rozwiązaniu, przedsiębiorstwo wysyłające ma obowiązek:

przechowywać i dysponować kopią w języku włoskim umowy o pracę albo innego dokumentu zawierającego informacje, o których mowa w art. 1 i 2 dekretu, listy płac i czasu pracy, dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia albo innych dokumentów ekwiwalentnych, dokumentu potwierdzający zgłoszenie nawiązania stosunku pracy albo innych dokumentów ekwiwalentnych oraz zaświadczenia dotyczącego przepisów mających zastosowanie do zabezpieczenia społecznego.

 

Sankcje

Z tytułu naruszenia obowiązków wynikających z dekretu 136/2016, przedsiębiorca musi liczyć się z obowiązkiem poniesienia następujących kar:

1)     od 150 do 500 euro – za brak zgłoszenia delegowania pracownika

2)     od 500 do 3000 euro – za brak przechowywania wymaganej dokumentacji – za każdego zainteresowanego pracownika

3)     od 2000 do 6000 euro – za brak powołania przedstawiciela, a także za brak powołania osoby uprawnionej do reprezentacji, odpowiedzialnej za dialog społeczny.

Kary, o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej, nie mogą być wyższe niż 150.000 euro.

Zadaj pytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP

Ulica

Nr budynku

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Zapisz się do naszego Newsletter ‘a
i bądź na bieżąco z przepisami prawa transportowego.

Przyjmij od Nas 15% zniżkę JEDNORAZOWĄ uprawniającą do zawarcia współpracy abonamentowej lub skorzystania ze szkolenia. Pamiętaj, że prezent jest unikalny i można go wykorzystać tylko Raz!

Kontynuując wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close