Portugalia – wysokie kary za przewóz niewłaściwych palet.

Przewoźnik, który w Portugalii przewozi opakowania drewniane nie poddane obróbce fitosanitarnej narażony jest na karę finansową w wysokości od 10 000 do 44 000 euro.

Wysokie kary spowodowane są występującym na terytorium Portugalii szkodnikiem.

[signinlocker id=”18775″]

Węgorek sosnowiec jest pasożytem drzew iglastych. Podstawową metodą w zwalczaniu niebezpiecznego szkodnika jest niszczenie drewna pozyskanego z zakażonego drewna lub poddanie go obróbce fitosanitarnej ISPM FAO nr 15. Proces obróbki fitosanitarnej polega na fumigacji lub suszeniu komorowym drewna, przeprowadzone tak, aby temperatura rdzenia drewna wynosiła co najmniej 56°C przez 30 minut. Każdą obróbkę drewna potwierdza poniższy znak graficzny na paletach:

paletaPortugalia jako kraj zakażony bardzo poważnie podchodzi do obecnego zagrożenia. Zgodnie z portugalskimi przepisami przewoźnik, który przewozi opakowania drewniane nie poddane obróbce fitosanitarnej narażony jest na karę finansową w wysokości od 10 000 do 44 000 euro.

Jeżeli organ portugalski ustali, że przewoźnik nie posiadał na paletach odpowiedniego znaku graficznego, ani żadnego dokumentu towarzyszącego, potwierdzającego poddanie ich obróbce fitosanitarnej, nakaże przewoźnikowi:

  1. Oddać, pod oficjalną kontrolą, do miejsca ekspedycji, lub do lokalu bliskiego miejsca zatrzymania, w celu ponownego spakowania towaru i zniszczenie zakwestionowanych materiałów opakowaniowych;
  2. Wyjechać, pod oficjalną kontrolą, z towarem do siedziby zarejestrowanego operatora ekonomicznego, samodzielnie wybranego, aby wykonać obróbkę fitosanitarną przedmiotowego materiału;
  3. Wyjechać, pod oficjalną kontrolą, z towarem do odpowiedniego miejsca spalania, samodzielnie wybranego, aby wykonać zniszczenie przedmiotowego materiału.

Przewoźnik jest uprawniony i zarazem obowiązany do realizacji jednego z powyższych trzech nakazów.

Po dokonaniu obróbki fitosanitarnej przewoźnik otrzymuje zaświadczenie. W Polsce organem odpowiedzialnym za wydawanie zaświadczeń jest Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

W celu uniemożliwieniu rozprzestrzeniania się szkodnika, opracowany został międzynarodowy system obróbki drewna.

Spełnienie tego wymogu potwierdza się umieszczeniem na opakowaniach specjalnego znaku zatwierdzonego przez IPPC oraz numeru zakładu wykonującego zabieg.  Opakowania drewniane importowane na teren Unii Europejskiej, w tym Polski muszą być oznakowane zgodnie z ww. wymogami.

Powyższe wymagania nie mają zastosowania do opakowań drewnianych przemieszczanych pomiędzy krajami UE lub UE i Szwajcarią. Portugalia jako kraj dotknięty niebezpiecznym szkodnikiem obostrzył przepisy i wymaga obróbki fitosanitarnej.

DZIAŁ PRAWNY

KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN

[/signinlocker]Kontynuując wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close