Przedstawiciel we Włoszech

W dniu 22 lipca 2016 r. wszedł w życie włoski dekret 136/2016 z 17 lipca 2016 r. implementujący Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Aktualnie dekret ma zastosowanie tylko i wyłącznie do kabotażu. Nie ma zastosowania do transportu międzynarodowego oraz tranzytu.

Obowiązek zgłoszenie oddelegowania pracownika

Przedsiębiorstwo, które deleguje pracowników do pracy we Włoszech, jest zobowiązane do przekazania stosownej informacji do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie delegowania i notyfikowania każdej zmiany w ciągu pięciu dni.

 

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

  • dane identyfikacyjne przedsiębiorstwa delegującego;
  • liczbę i ogólne informacje o pracowników delegowanych;
  • datę rozpoczęcia, czas zakończenia i czas trwania delegowania;
  • miejsce wykonania świadczenia usług;
  • dane identyfikacyjne podmiotu przyjmującego;
  • rodzaj usługi;
  • dane identyfikacyjne i adres przedstawiciela we Włoszech;
  • ogólne informacje dotyczące przedstawiciela przedsiębiorstwa ds. dialogu społecznego.
  • numer zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej, o ile zezwolenie jest wymagane przez ustawodawstwo państwa, w którym siedzibę ma przedsiębiorca.

Obecnie w branży transportowej zgłoszenia dokonuje się za pomocą formularza, który należy wysłać na adres Cabotaggio.DistaccoUE@lavoro.gov.it

Przedstawiciel we Włoszech odpowiedzialny jest za wysyłanie i odbieranie aktów i dokumentów. Jeżeli przedstawiciel nie zostanie wyznaczony, za siedzibę przedsiębiorstwa delegującego pracowników uważana jest siedziba lub miejsce zamieszkania usługobiorcy.

W okresie delegowania i do dwóch lat po jej rozwiązaniu, przedsiębiorstwo wysyłające ma obowiązek:

przechowywać i dysponować kopią w języku włoskim umowy o pracę albo innego dokumentu zawierającego informacje, o których mowa w art. 1 i 2 dekretu, listy płac i czasu pracy, dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia albo innych dokumentów ekwiwalentnych, dokumentów potwierdzających zgłoszenie nawiązania stosunku pracy albo innych dokumentów ekwiwalentnych oraz zaświadczenia dotyczącego przepisów mających zastosowanie do zabezpieczenia społecznego.

Stawka minimalna we Włoszech uregulowana jest w układach zbiorowych dla poszczególnych zawodów.

Sankcje

Z tytułu naruszenia obowiązków wynikających z dekretu 136/2016, przedsiębiorca musi liczyć się z obowiązkiem poniesienia następujących kar:

1)     od 150 do 500 euro – za brak zgłoszenia delegowania pracownika

2)     od 500 do 3000 euro – za brak przechowywania wymaganej dokumentacji – za każdego zainteresowanego pracownika

3)     od 2000 do 6000 euro – za brak powołania przedstawiciela, a także za brak powołania osoby uprawnionej do reprezentacji, odpowiedzialnej za dialog społeczny.

Kary, o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej, nie mogą być wyższe niż 150.000 euro.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapytaj naszych doradców lub zamów usługę już dzisiaj!

Zapisz się do naszego Newsletter ‘a
i bądź na bieżąco z przepisami prawa transportowego.

Przyjmij od Nas 15% zniżkę JEDNORAZOWĄ uprawniającą do zawarcia współpracy abonamentowej lub skorzystania ze szkolenia. Pamiętaj, że prezent jest unikalny i można go wykorzystać tylko Raz!

Kontynuując wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close