Przekroczenie DMC i nacisku na oś – szansa dla ukaranych przewoźników!

Niezwykle częstym wykroczeniem dokonywanym przez przewoźników drogowych jest poruszanie się po drogach pojazdem, który jest przeciążony lub którego nacisk na oś został przekroczony. Przyczyn dokonania naruszenia może być wiele, a przewoźnik często nie jest świadomy, że porusza się pojazdem nienormatywnym, bez wymaganego zezwolenia.

W przypadku wykonywania międzynarodowych usług transportowych, należy zwrócić uwagę na nośność polskich dróg. Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej implementowała dyrektywę Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996r. ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym. Należy zaznaczyć, że pomimo implementacji aktu Unii Europejskiej, organy polskie w dalszym ciągu stosują podział dróg na nośności 8 t, 10, t i 11,5 t. Niejednokrotnie przewoźnik zobowiązany jest wyznaczyć trasę tak, aby do naruszenia przepisów prawa niedoszło. Niemniej jednak dojazdy do dróg o nośności 11,5 t lub do miejsc rozładunku jest utrudniony, a czasem wręcz niemożliwy.

Wskazać należy, iż Polska jako kraj członkowski UE została zobowiązana do zmiany nośności dróg do 11, 5 t i nie dostosowała się do przepisów unijnych, przez co została zaskarżona do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Należy pamiętać, iż w przypadku wszczętych postępowań istnieje możliwość złożenia wniosku o zawieszenie postępowania do czasu zakończenia sprawy przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Wojewódzkie Sądy Administracyjne a także Naczelny Sąd Administracyjny nawet z urzędu dokonują zawieszenia postępowania albowiem orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości będzie miało kluczowe znaczenie.

W przypadku, kiedy działanie Polski okaże się niezgodne z przepisami Unii Europejskiej, to organ polski nie będzie miał możliwości nałożenia kary pieniężnej, a postępowanie powinno zostać umorzone, z uwagi na brak naruszenia przepisów prawa.

Jeżeli w Twojej sprawie została wydana ostateczna decyzja o obowiązku zapłaty kary pieniężnej to, w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy przed ETS-em, będzie istniała możliwość wystąpienia o zwrot bezpodstawnie zapłaconej kary pieniężnej.

DZIAŁ PRAWNY KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN SP. Z O.O.Kontynuując wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close