Przygotowanie do kontroli ITD i PIP

Kontrola Inspekcji Transportu Drogowego lub Państwowej Inspekcji Pracy w przedsiębiorstwie nie jest nigdy przyjemnym doświadczeniem. Należy przygotować całe stosy dokumentów związanych z wykonywanymi przewozami oraz udokumentować aktywności kierowców za długie okresy czasu. Przygotowanie dokumentów to nie wszystko – trzeba wiedzieć jak zinterpretują je kontrolujący a co za tym idzie jak wysoką nałożą karę.

Proponujemy Państwu usługę polegającą na przygotowaniu wrażliwych dokumentów do kontroli w taki sposób aby uniknąć maksymalnej ilości naruszeń, które mogłyby wyniknąć podczas kontroli i w konsekwencji obniżenie nałożonej kary do minimum.

Im szybciej przystąpimy do pracy tym większe szanse na niską karę ITD lub PIP.

Mogą Państwo również udzielić nam pełnomocnictwa do reprezentacji podczas kontroli oraz formułowania wyjaśnień, przygotowywania ewentualnych odwołań od wydanych decyzji administracyjnych jak również kierowania skarg do sądów administracyjnych na wydane przez służby kontrolne decyzje administracyjne.

Zainteresowała Cię nasza oferta? Skontaktuj się z nami tutaj

Rozliczanie czasu pracy kierowców