Fragment of the Budapest city administration with a EU flag

Przedstawiciel we Francji

W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie ustawy francuskiej Loi Macron Kancelaria Transportowa KOBEN Sp. z o.o. wychodząc naprzeciw potrzebom rynku transportowego rozszerzyła zakres świadczonych usług o „PRZEDSTAWICIEL WE FRANCJI”.

W ramach usługi Kancelaria dopilnuje formalności związanych z powołaniem we Francji przedstawiciela zagranicznego przedsiębiorcy, co jest jednym z wymogów wprowadzonych przez nowelizację francuskich przepisów. Przedstawicielem zagranicznego przedsiębiorcy we Francji musi być osoba władająca językiem francuskim, a jej zadaniem będzie udzielanie informacji francuskim instytucjom w trakcie świadczenia usług przez firmę, którą reprezentuje. Jest on również zobowiązany do posiadania dokumentacji, która potwierdzałaby wynagrodzenia oddelegowanych pracowników. Przedstawiciel musi zostać ustanowiony na co najmniej okres oddelegowania oraz okres 18 miesięcy po jego zakończeniu.

Zmiany we francuskich przepisach nakładają na przewoźników szereg wymogów tj.
• minimalne wynagrodzenie w wysokości 9,67 euro za godzinę pracy na terytorium Francji powiększone o premię związaną z wysługą lat, zgodnie z obowiązującymi we Francji przepisami
• zaświadczenie o oddelegowaniu (aktualizowane co najmniej raz na pół roku)
• konieczność opracowania dokumentacji pracowniczej w języku francuskim
• przymus posiadania przez kierowcę kompletu dokumentów związanych z zatrudnieniem (m.in. karta wynagrodzeń za okres oddelegowania, potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia, kopię powołania przedstawiciela we Francji, aktualne zaświadczenie o oddelegowaniu, umowę o pracę) – wszystkie dokumenty w języku francuskim
• powołanie przedstawiciela zagranicznego przedsiębiorcy na terytorium Francji

W związku z zaostrzeniem przepisów we Francji zachęcamy do współpracy z Kancelarią Transportową KOBEN, która dopilnuje wszelkich formalności związanych z delegowaniem pracowników na terytorium Francji.

Zadaj pytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP

Ulica

Nr budynku

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy