T: + 48 500 415 527 | 

Sąd Najwyższy: obowiązek przedstawienia faktury jest już archaiczny.

Sąd Najwyższy: obowiązek przedstawienia faktury jest już archaiczny.

W dniu 13 kwietnia 2018r. w sprawie do sygn. akt I CSK 470/17 Sąd Najwyższy wydał wyrok, w którym stwierdził, że: Rygory art. 80 prawa przewozowego w punkcie 1 i 2 są już archaiczne, odwołują się do cen urzędowych, których dawno nie ma, poza tym dotyczą rozliczeń, ustalania ceny utraconej przesyłki, zanim spór trafi do sądu.”

Art. 80 ustawy z dnia 15.11.1984r. Prawo przewozowe przewiduje limitację odpowiedzialności przewoźnika za szkodę wynikłą z utraty lub ubytku przesyłki oraz procedurę ustalania wysokości powstałej szkody. Odszkodowanie nie może przewyższać wartości, którą ustala się na podstawie i w następującej kolejności:Kontynuując wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close