System Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych Pojazdów.

Jak informuje Krajowa Administracja Skarbowa, w dniu 11 października 2017 r. doszło do spotkania szefów ceł państw UE w Brukseli, podczas którego Sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów- szef KAS Marian Banaś podpisał czterostronne Porozumienie w sprawie przystąpienia Polski do Systemu Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych Pojazdów (ANPRS- Automated Number Plate Recognition System). System do tej pory funkcjonował między Litwą, Łotwą a Estonią. W praktyce Polska ma dołączyć do systemu pod koniec grudnia 2017 r.

[signinlocker id=”18775″]

System ANPRS opiera się o urządzenia rejestrujące numery tablic pojazdów samochodowych, wykonujące zdjęcia samochodom towarowym i osobowym.

„Właścicielem systemu ANPRS są służby celne danego kraju, w krajach bałtyckich korzystają z niego m.in. Policja i Straż Graniczna. Podobną rolę rozpoznawania wizyjnego w Polsce pełni ZSOG CAIFS II, który rejestruje numery rejestracyjne pojazdów wjeżdżających na obszar Unii Europejskiej lub wyjeżdżających z tego obszaru” – wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

W każdym z  państw- stron porozumienia- funkcjonują Krajowe Punkty Kontaktowe. Ich zadaniem jest wymiana informacji o pojazdach, co do których zaistniały podejrzenia naruszeń prawa, służby prowadzą postępowania poszukiwawcze oraz śledzą trasy przemieszczania się ładunków. W Polsce taki Punkt powstanie w Budzisku na polsko-litewskim przejściu granicznym.

Dzięki ANPRS służbom łatwiej będzie teraz oszacować i pobierać należności celne i akcyzowe. System wspomoże także zwalczanie przemytu oraz działania przeciwko oszustom podatkowym.

Jednocześnie rząd przygotował kolejne nowelizacje pakietu przewozowego (ustawa z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz.U. 2017, poz. 708). Nowelizacja nakłada na przewoźnika obowiązek wyposażenia środka transportu w lokalizator, a na kierującego -włączenia lokalizatora w momencie rozpoczęcia przewozu i wyłączenia w chwili jego zakończenia. W ten sposób organy  łatwiej sprawdzą, czy samochód faktycznie przebył deklarowaną trasę. Dane będą rejestrowane, co oznacza, że urzędnicy nawet po 12 miesiącach odtworzą dane dotyczą trasy pojazdu- z dokładnością do współrzędnych geograficznych dotyczących położenia środka transportu.

System monitorowania towarów  ma być  rozszerzony również na przewóz kolejowy.

Zakończone zostały już natomiast prace nad nowelizacją ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222), która m.in. zwiększy uprawnienia Inspekcji Transportu Drogowego i ułatwi kontrolowanie przewozów za pomocą kamer. Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw została uchwalona przez Sejm w dniu 8 grudnia br., a 11 grudnia została przekazana Prezydentowi RP do podpisu. Według nowego brzmienia art. 20g ustawy, w pasie drogowym będą mogły zostać zainstalowane „stacjonarne i przenośne urządzenia służące do obserwacji i rejestracji obrazu zdarzeń na drogach”. Urządzenia będą mogły instalować: Straż Graniczna, organy Krajowej Administracji Skarbowej oraz Inspekcja Transportu Drogowego.

DZIAŁ PRAWNY

KANCELARII TRANSPORTOWEJ KOBEN

[/signinlocker]Kontynuując wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close