koben-szkolenia-otwarteSzkolenia z analizy i rozliczania czasu pracy kierowców

Zapraszamy do udziału w organizowanych przez nas szkoleniach na terenie całego kraju.

Poniżej znajdą Państwo informację o najbliższych szkoleniach i ich tematyce.

Celem szkoleń jest przede wszystkim ograniczenie wysokości kar nakładanych na przewoźników, kierowców i osoby zarządzające transportem oraz przekazanie i utrwalenie niezbędnej wiedzy przy wykonywaniu przewozów drogowych. Szkolenia prowadzone są przez profesjonalistów prawa transportowego, praktyków jak i samych inspektorów ITD i PIP.

Organizujemy szkolenia z RODO – nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie transportowym

Znajomość przepisów pod kątem kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

Szkolenia z zakresu rozliczania czasu pracy kierowców pod kątem PIP skierowane są przede wszystkim do osób bezpośrednio zajmujących się rozliczaniem czasu pracy kierowców jak i dla właścicieli firm w celu uświadomienia jakimi obszarami dokumentacji kierowców zainteresowani są inspektorzy PIP.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • najczęściej popełniane błędy w zapisach regulaminów pracy obowiązujących u pracodawców

 • akta osobowe, jakie powinny zawierać specyficzne dokumenty

 • teczka kierowcy – czy trzeba ją tworzyć?

 • harmonogramy, karty drogowe, druki delegacji

 • pomocniczo kontrola wykresówek, czy wydruków z tachografu cyfrowego

 • najczęstsze błędy w dokumentacji

 • sankcje za błędy w poszczególnych dokumentach,

 • zawiadomienia do prokuratury – w jakich przypadkach są kierowane?

 • zasady naliczania i rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych

 

koben-szkolenie-kontrola-pip

Znajomość przepisów pod kątem kontroli Inspekcji Transportu Drogowego

Celem szkolenia jest przeszkolenie uczestników z tematyki czasu pracy kierowców, procedur kontrolnych oraz obsługi tachografów (cyfrowych i analogowych).

Szkolenia prowadzone są przez wyspecjalizowanych trenerów Kancelarii Transportowej KOBEN oraz Inspektorów Transportu Drogowego.

Pierwsza część szkolenia poświęcana jest kontroli na drodze, najnowszym zmianom przepisów i ich interpretacji. Zawiera szczegółowe omówienie praw i obowiązków kontrolowanego kierowcy. Przedstawiane są prawa i obowiązki zarówno kontrolowanego kierowcy jak i kontrolującego.

W drugiej części uczymy jak stosować w praktyce normy dotyczące maksymalnego ciągłego/dziennego/ tygodniowego/dwu-tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, maksymalnego dziennego/tygodniowego czasu pracy, obowiązkowych przerw w jeździe, odpoczynków dziennych i tygodniowych, prawidłowych zaświadczeń o dniach wolnych oraz przepisy wykorzystywane przez Inspektorów do kontroli kierowców, tj. Rozporządzenie 561/2006, Dyrektywa 2002/15/WE, Ustawa o Transporcie Drogowym oraz Ustawa o Czasie Pracy Kierowców.

Trzecia część przedstawia praktyczne metody pozwalające zminimalizować wysokość kar nakładanych przez instytucje kontrolne na kierowcę i na przedsiębiorcę. Wyjaśniamy jak prawidłowo opisywać wykroczenia na tarczkach i wydrukach z tachografu cyfrowego aby uniknąć kary. Nie opisanie bowiem wykroczenia w sposób przewidziany prawem skutkuje nałożeniem kary zarówno na kierowcę jak i (po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym) na przedsiębiorcę.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

 

koben-szkolenia-pod-kątem-kontroli

Obsługa tachografów cyfrowych i analogowych

Szkolenie ma na celu przeprowadzić osoby posługujące się w codziennej pracy tachografem przez wszystkie wymagania i obowiązki ustawodawcy. Liczne błędy w obsłudze tachografów, jakie stwierdzamy podczas audytów u naszych Klientów, mają ogromne znaczenie m.in. na wysokość nakładanych kar przez instytucje kontrolne, wysokość dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych, w nocy, dyżurów, za które zgodnie z przepisami pracownikowi należy zapłacić.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • zwolnienia z obowiązku stosowania norm czasu pracy, jazdy i wymaganych przerw i odpoczynków

 • odpowiedzialność kierowcy związana z obsługą i stosowaniem norm czasu pracy kierowców

 • zasady stosowania, gromadzenia danych oraz obsługi tachografów cyfrowych w przedsiębiorstwie transportowym

 • prawa i obowiązki kierowcy, odpowiedzialność karna, kontrola czasu pracy kierowców

 • wykrywanie nieścisłości na tarczach tachografu, w zapisach tachografów cyfrowych – próby manipulacji zapisów

 • zasady wypełniania i zapisu tradycyjnych tarczek

 • zasady używania tachografów cyfrowych,

KOBEN-SZKOLENIA-TACHOGRAFY

Obsługa programów do analizy i rozliczania czasu pracy kierowców.

Programy do analizy i rozliczania czasu pracy kierowców to niezwykle przydatne narzędzie.

Oferujemy szkolenia praktyków z obsługi i konfiguracji najpopularniejszych tego typu oprogramowań.

Nasze doświadczenie to kilkaset wdrożeń i szkoleń u Klientów posiadających od jednego pojazdu po ogromne floty kilkuset pojazdów w wielooddziałowych przedsiębiorstwach. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych, wywiążemy się z każdego zlecenia.

Współpraca z Klientem nie kończy się po szkoleniu. Tak naprawdę szkolenie to początek współpracy, ponieważ przy ciągle zmieniających się przepisach trzeba być na bieżącą za każdą zmianą.

Zainteresowało Cię szkolenie? Skontaktuj się z nami tutaj

koben-szkolenia-programy