, Szkolenie z zakresu „ Czas pracy kierowców oraz zmiany w prawie pracy” Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach

Szkolenie z zakresu „ Czas pracy kierowców oraz zmiany w prawie pracy” Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach

W dniu 28.11.2018 wraz z Okręgową Inspekcją Pracy w Katowicach znajdującej się przy ul. Owocowej 6, zorganizowane zostało szkolenie dla klientów Kancelarii Transportowej Koben oraz pracowników.

Podczas tego wydarzenia eksperci z zakresu szkolenia w zakresie czasu pracy kierowców, które przeprowadził starszy inspektor pracy – główny specjalista Pan Damian Cichoń oraz szkolenie w zakresie bieżących zmian w prawie pracy, a w szczególności regulacji dot. zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej przeprowadziła starsza inspektor pracy – specjalista Pani Beata Sikora- Nowakowska.

Uczestnicy podczas szkolenia mogli dowiedzieć się, ale i czynnie zadawać pytania ekspertom co do poruszanych kwestii w obszarach m.in zmian jakie nastąpiły w taryfikatorze kar nakładanych przez inspektorów PIP, czy przedsiębiorca solidarnie odpowiada za przewinienie, którego dokonał pracownik. Co konkretnie będzie mógł sprawdzić inspektor PIP jeżeli chodzi o porę nocną.

Ponadto jakie dokumenty stanowią akta osobowe pracownika, przez ile lat należy przechowywać dane osobowe pracowników z którymi już wygasł stosunek pracy.

Czy pracodawca na żądanie pracownika jest zobowiązany udostępnić do wglądu dokumenty na podstawie których zostało obliczone jego wynagrodzenie.

Dodatkowo w jakich warunkach należy przechowywać dokumentację by zapewnić jej należytą ochronę przed zniszczeniem i kradzieżą.

I co ważne Pracodawca, który:

  • Nie prowadzi dokumentacji pracowniczej, akt osobowych;
  • Pozostawia dokumentację pracowniczą oraz akta w warunkach grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem

Podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł – art. 281 pkt 6 i 7 Kp.

Reasumując: Okręgowej Inspekcji Pracy w Katowicach bardzo serdecznie dziękujemy za możliwość zorganizowania wspólnie szkolenia, za merytoryczne i przejrzyste przedstawienie zawiłych przepisów dotyczących czasu pracy kierowców oraz zmian w prawie pracy. Gorąco liczymy na dalszą współpracę i dzielenie się wiedzą!Kontynuując wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close