13 czerwca 2019 r. Rada Europejska przyjęła rozporządzenie ustanawiające European Labor Authority (Europejski Urząd Pracy). Pojęcie Europejskiego Urzędu ds. Pracy zostało pierwszy raz zaprezentowane w strukturach Unii Europejskiej 15 marca 2018 r,. kiedy to Komisja Europejska przedstawiła Radzie wniosek ustawodawczy w sprawie nowego organu. Po opracowaniu...

Pojazdy zarejestrowane po raz pierwszy począwszy od 15 czerwca 2019 r. wyposażone zostać muszą w inteligentne tachografy, czyli tachografy IV generacji. To rozwiązanie, to reakcja organów unijnych na manipulacje urządzeniami rejestrującymi czas pracy kierowców. Nowe urządzenia, mają ograniczyć możliwość ingerencji kierowców w ich działanie oraz usprawnić...

Przegłosowane przez Parlament Europejski w dniu 10 stycznia oraz 4 kwietnia 2019 r. przepisy unijne w ramach tzw. „Pakietu Mobilności” przewidują liczne zmiany w zakresie delegowania, zasad kabotażu czy też czasu odpoczynku kierowców. Przedmiotem analizy organów Unii Europejskiej stało się również zastosowanie przepisów Rozporządzenia nr 561/2006...

W dniu 4 kwietnia 2019r. Parlament Europejski przyjął Pakiet Mobilności, który spowoduje daleko idące zmiany w zakresie egzekwowania przepisów dotyczących transportu, delegowania kierowców, a także dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw, okresów odpoczynku oraz pozycjonowania za pomocą tachografów. Parlamentarna Komisja przyjęła również nowe przepisy...

Do 24 lutego br. potrwają wzmożone kontrole samochodów ciężarowych oraz autokarów w UE przez TISPOL – Europejską Sieć Policji Ruchu Drogowego. Podobne akcje organizowane są regularnie przy współpracy wydziałów ruchu drogowego Policji poszczególnych państw członkowskich UE. Weryfikacji poddane zostanie przede wszystkim: przestrzeganie norm czasu pracy – czasu...

Kontynuując wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close